Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

                          Žabičky

Učitelé třídy

Bc. Marta Chalupová

Eva Vlachová

 

Aktuální téma

Cestujeme kolem světa - objevování krásy přírody 

 

 

 

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2023/24 navštěvuje třídu Žabiček 24 dětí ve věku 3 - 4,5 let. Třídu tvoří 13 chlapců a 11 dívek. 13 dětí navštěvovalo třídu již v loňském školním roce a 11 dětí nastoupilo do mateřské školy v letošním školním roce. 

Třída se nachází v prvním patře. Je přizpůsobena věku a potřebám dětí jak svou velikostí, tak i vybavením. V přízemí budovy se nachází šatna s informační nástěnkou, na které jsou vyvěšeny aktuální a důležité informace pro rodiče. 

Správná životospráva dětí vedoucí k uspokojování jejich základních potřeb je zajištěna pestrou, chutnou stravou, dostatečným pitným režimem (možnost volby) a pravidelným denním režimem s dostatkem pohybu a odpočinku. V naší mateřské škole je samozřejmostí každodenní pobyt dětí venku za každého počasí a provozování sezónních činností (procházky do okolí, hry na školní zahradě, v zimě bobování apod.) 

Paní učitelky ve třídě pracují podle třídního vzdělávacího programu, který zpracovávají tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám všech dětí ve věkově smíšené třídě. Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat.” a umožňuje dětem hravé a přirozené poznávání světa a optimální rozvoj každého dítěte. Témata jsou volena dle aktuálního dění (roční období, tradiční svátky, akce školy, ...) a zájmu dětí. O aktuálním tématu a činnostech jsou rodiče informování na webových stránkách naší třídy v sekci „Související články”. 

Děti si osvojují nové vědomosti a dovednosti především prostřednictvím her, nápodobou, cílenými i náhodnými situacemi během spontánních činností a činností řízených z větší nebo menší části učitelkami. Samozřejmostí je rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky a pro správný rozvoj řeči jsou pravidelně zařazovány logopedické chvilky složené z dechových, oromotorických a artikulačních cvičení. Denně se věnujeme hudebním a pohybovým činnostem a pravidelně zařazujeme dramatické a výtvarné činnosti, při kterých si děti vyzkoušejí různé techniky a pracují s různými výtvarnými pomůckami a materiály. 

Prioritou je, aby se děti ve třídě cítily dobře, bylo zajištěno jejich bezpečí a jejich adaptace na nové prostředí, režim, paní učitelky a kolektiv dětí proběhla co nejlépe. Pro snadnější adaptaci dětí a příjemné společné soužití slouží pravidelné rituály a respektování společných pravidel - šněčkové, srdíčkové, pusinkové, ouškové a košťátkové. Děti jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji kulturně společenských návyků a sebeobsluze při hygieně, oblékání a stolování. Paní učitelky si vedou podrobný přehled o rozvoji jednotlivých dětí, o kterém na vyžádání informují rodiče. 

Důležitá je pro nás vzájemná důvěra a spolupráce s Vámi rodiči. 

                                                                                                                           Paní učitelky ze „Žabiček”.            

Karneval

 

Související články

Naše třídy

Předpověď počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
zataženo 24 °C 16 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/14 °C
úterý 25. 6. jasno 24/12 °C
středa 26. 6. zataženo 26/14 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.