Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Stravné a úplata

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Rousínov

pro školní rok 2023 - 2024

 

Ředitelka Mateřské školy Rousínov podle § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuje pro školní rok 2023 - 2024, který začíná dnem 1. 9. 2023 a končí 31. 8. 2024

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ Rousínov

na 500,- Kč za měsíc.

Částku úplaty jsou zákonní zástupci dítěte povinni uhradit nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

 

V Rousínově dne 15. června 2023

Mgr. Tereza Vejdová, ředitelka školy

Stravování ve školní jídelně

Škola má vlastní kuchyni, ve které se vaří pouze dětem a zaměstnancům školy. Provozní kapacita školní kuchyně je 305 obědů. Dětem se připravují také ranní a odpolední svačinky. Děti se stravují ve třídách. U každé je malá kuchyňka, ve které je jídlo kuchařkami vydáváno. Zde se též myje a uskladňuje nádobí pro stolování. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při pitném režimu, který je zajištěn po celý den. Ovocný nebo bylinkový čaj, nápoje Linie a Bonita se plní do nerezových nádob s kohoutkovou výpustí. Tyto jsou lehce ovladatelné dětmi. Pití si napouštějí do svých hrnečků.

Jídlo je dětem podáváno 3x denně; děti mají nepřetržitý přístup k ovocnému, bylinkovému nebo vitamínovému nápoji (viz pitný režim)

Dopolední svačinka se podává v 8,30 hod.

Oběd se podává v rozmezí 11,45 – 12,30 hod., odpolední svačinky od 14,00 hodin

Obědy se odhlašují nejpozději v den nepřítomnosti do 6:00 hod.:

  • zápisem na lístek a vhozením do schránky na chodbě školy
  • po telefonu na čísle 517 371 332
  • na e-mailu msr.jidelna@seznam.cz

Platba za stravné se uskutečňuje převodem z účtu nebo hotově, a to do 15. dne následujícího měsíce (tedy například stravu za září je potřeba uhradit do 15. října).
Číslo účtu Mateřské školy Rousínov: 1561008349/0800

Variabilní symboly:

- děti, které již mateřskou školu navštěvují, mají variabilní symboly přiděleny,

- nově přijaté děti obdrží variabilní symboly od vedoucí stravování před nástupem do MŠ.

V případě dotazů, nejasností se obracejte na vedoucí stravování, paní Alenu Jandovovou.

 

Ceny stravného

Z důvodů růstu cen potravin a nutnosti plnit výživové hodnoty spotřebního koše dochází od 1. 4. 2022 ke zvýšení stravného:

Strávníci 3 -6  let

  • přesnídávka - 11,- Kč
  • oběd - 21,- Kč
  • svačina - 9,- Kč

celkem - 41,-Kč

Strávníci od 7 let

  • přesnídávka - 12,- Kč
  • oběd - 24,- Kč
  • svačina - 9,- Kč

celkem - 45,- Kč

Před nástupem do MŠ je potřeba uhradit zálohu na stravné ve výši 800,- Kč, která se vrací při vyřazení dítěte z MŠ.

Neodhlášené jídlo si mohou rodiče vyzvednout první den nemoci dítěte. Oběd se vydává do vlastního jídlonosiče, bočním vchodem do školní kuchyně, v době od 11,30 do 13,00 hodin.

Dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla se dle vyhlášky stravuje vždy.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče mohou úplatu hradit bezhotovostně pod stejným variabilním symbolem jako stravné, nebo hotově v kanceláři vedoucí stravování.

Úplata se hradí vždy do 15. dne daného měsíce (tedy úplata za měsíc září má být uhrazena do 15. září).

Děti, které před začátkem školního roku dovrší věk 5 let (vztahuje se na ně povinné předškolní vzdělávání), jsou od úplaty osvobozeny.

Žádosti o osvobození od úplaty a potřebné doklady bude evidovat a vyřizovat zástupkyně ředitelky, učitelka Sylva Málková (1. třída).
Výše úplaty se stanoví vždy na daný školní rok z nákladů předešlého kalendářního roku.

Pro školní rok 2023/2024 je výše úplaty stanovena na 500,- Kč měsíčně.

Informace ke směrnici o úplatě od 1.9.2023.pdf (57.73 kB)

 

Jídelna

Předpověď počasí

dnes, pondělí 4. 3. 2024
oblačno 13 °C 7 °C
úterý 5. 3. slabý déšť 14/7 °C
středa 6. 3. slabý déšť 12/7 °C
čtvrtek 7. 3. jasno 9/3 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda.