Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Přijímací řízení

Informace k zápisu do MŠ Rousínov pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 proběhne v budově mateřské školy ve středu 4. května  a ve čtvrtek 5. května 2022 v době 7:30 - 12:00 a 13:00 – 16.00.

S sebou přineste:

  • řádně vyplněnou žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře o očkování)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Formulář žádosti o přijetí si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo si tento tiskopis vyzvednout od pátku 1.dubna 2022 na dveřích u hlavního vchodu.

K osobnímu doručení žádosti se prosím předem domluvte.

(Žádost o přijetí je možné podat také do datové schránky školy (9rcpee5), e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, poštou nebo vhozením do poštovní schránky na budově školy. V tom případě je potřeba doložit také kopii rodného listu dítěte.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Prohlašujeme, že kopie dokladů, které obsahují osobní údaje, budou po ukončení přijímacího řízení skartovány nebo uloženy do dokumentace, pokud nám zákonný předpis ukládá je uložit.)

Po doručení žádosti o přijetí vám bude přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod těmito registračními čísly na webu a u hlavního vstupu do MŠ.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dovrší páté narozeniny nejpozději do 31. 8. 2022).

Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat - vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce ale může pro dítě zvolit jiný způsob - individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání zákonný zástupce předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ (formulář předáme na vyžádání).

Nárok na přednostní přijetí do spádové mateřské školy mají děti, které do 31. 8. 2022 oslaví třetí narozeniny. Mladší dítě zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout. Rovněž nespádové děti (z jiných obcí) nemají nárok na přednostní přijetí.

V případě dotazů k zápisu se obracejte na ředitelku školy, Mgr. Terezu Vejdovou, e-mail: msr.info@seznam.cz, mobil: 731 519 433, pevná linka: 517 371 332.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 2. června 2022 8:00 – 11:30 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 2 червня 2022 8:00 – 11:30 hodin.

Den otevřených dveří

V rámci zápisu bude probíhat také „Den otevřených dveří“, a to ve středu 4. května a ve čtvrtek 5. května 2022 vždy od 7:30 do 10:00 hodin. Podrobnější informace budou k dispozici před zápisem.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (83.03 kB)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (160.28 kB)

Pro rodiče

Předpověď počasí

dnes, pondělí 5. 12. 2022
slabý déšť 6 °C 4 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C
středa 7. 12. zataženo 8/6 °C
čtvrtek 8. 12. slabý déšť 9/6 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Pranostika na akt. den

Po svaté Barboši střez nosu i uší.