Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Přijímací řízení

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, zápis do MŠ Rousínov se uskuteční v pondělí 6. května a v úterý 7. května 2024 v budově mateřské školy na ulici Habrovanská 5.

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout formulář "Žádosti o přijetí" nebo si tento tiskopis vyzvednout od středy 3. dubna 2024 na dveřích u hlavního vchodu.

Vyplněnou "Žádost o přijetí" včetně potvrzení lékaře o očkování, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce prosím přineste

OSOBNĚ i s dítětem do mateřské školy v pondělí 6. května od 7,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin, nebo v úterý 7. května od 7,30 do 13,00 hodin.

Současně můžete využít Dne otevřených dveří, který bude probíhat v pondělí 6. května od 7,30 do 10,30 hodin.

K osobnímu doručení žádosti se prosím registrujte na začátku dubna na tomto odkaze:

https://bookit.safio.cz/events/b3018e65-48d3-4d0a-8e00-0f7543762dcc

Žádost o přijetí je možné podat také:

  • vhozením do poštovní schránky na budově školy (Habrovanská 5)
  • do datové schránky školy (9rcpee5)
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • poštou

(V takovém případě je potřeba doložit také kopii rodného listu dítěte. Prohlašujeme, že kopie dokladů, které obsahují osobní údaje, budou po ukončení přijímacího řízení skartovány nebo uloženy do dokumentace, pokud nám zákonný předpis ukládá je uložit.)

Po doručení žádosti o přijetí vám bude přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod těmito registračními čísly na webu a u hlavního vstupu do MŠ.

Nárok na přednostní přijetí do spádové mateřské školy mají děti, které nejpozději  31. 8. 2024 oslaví třetí narozeniny a mají trvalé bydliště v obci Rousínov. Dítě mladší tří let zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout. Rovněž děti z jiných obcí nemají nárok na přednostní přijetí.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dovrší páté narozeniny nejpozději do 31. 8. 2024).

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba přinést také písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.

Připomínáme, že dítě, které nejpozději do 31. 8. 2024 dovrší páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat - vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce ale může pro dítě zvolit jiný způsob - individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ (formulář "oznámení" lze stáhnout níže).

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy Terezu Vejdovou na telefonním čísle                   +420 731 519 433 nebo e-mailem na msr.info@seznam.cz.

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2024_25.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 73.26 kB

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 58.2 kB

Kritéria pro školní rok 2024-2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 79.1 kB

 

Den otevřených dveří

V rámci zápisu bude probíhat také „Den otevřených dveří“, a to v pondělí  6. května od 7,30 do 10,30 hodin. 

Den otevřených dveří_plakát

 

Zápis do mateřské školy je také pro děti z Ukrajiny.

Žádost o přijetí si lze stáhnout z našich webových stránek (www.msrousinov.cz) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole.

K zápisu přijďte, prosím, osobně s dětmi.

Přineste vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře a doklad o udělení dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Дітей з України також можна зарахувати до дитячого садка.
Заяву про вступ можна завантажити з нашої веб-сторінки (www. msrousinov.cz) або отримати
безпосередньо в дитячому садку. Прохання приходити на реєстрацію особисто з дітьми.
Принести заповнену заяву на вступ з довідкою від лікаря та підтвердженням про надання
тимчасового захисту у зв’язку з війною в Україні.

plakát rodiče

Pro rodiče

Předpověď počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
déšť 21 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/14 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 21/13 °C
středa 29. 5. slabý déšť 22/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Den svatého Filipa přinese buď požehnání nebo lopocení.