Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Přijímací řízení

Přijímání dětí do MŠ Rousínov na školní rok 2023/2024

Přijímání dětí proběhlo v rámci řádného zápisu (viz níže) v měsíci květnu 2023. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud má škola volné místo. V případě zájmu o přijetí dítěte se obraťte na ředitelku školy, tel.: 731 519 433. Při přijetí dítěte je potřeba předložit vyplněnou "Žádost o přijetí" včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte (netýká se dětí, které nejpozději před začátkem školního roku dosáhly věku pěti let), rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Formulář žádosti o přijetí je ke stažení zde:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023_24_v průběhu roku.pdf (72.49 kB)

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelství MŠ Rousínov oznamuje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v budově mateřské školy ve středu 3. května a ve čtvrtek 4. května 2023.

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout formulář "Žádosti o přijetí" nebo si tento tiskopis vyzvednout od úterý 4. dubna 2023 na dveřích u hlavního vchodu.

Vyplněnou "Žádost o přijetí" včetně potvrzení lékaře o očkování, rodný list dítěte (nebo jeho kopii) a občanský průkaz zákonného zástupce prosím přineste

OSOBNĚ i s dítětem do mateřské školy ve dnech 3. května od 7.30 do 13.00 a od 14.00 do 17.00 hodin, nebo ve čtvrtek 4. května od 7.30 do 13.00 hodin.

Současně můžete využít Dne otevřených dveří, který bude probíhat ve středu 3. května od 7.30 do 10.30 hodin.

K osobnímu doručení žádosti se prosím registrujte na tomto odkaze:

https://bookit.safio.cz/events/75ed886d-1e1c-4246-8a88-63fee0fe5922

Žádost o přijetí je možné podat také (v termínu 3. a 4. května 2023)

  • vhozením do poštovní schránky na budově školy (Habrovanská 328/5)
  • do datové schránky školy (9rcpee5)
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem
  • poštou

(V takovém případě je potřeba doložit také kopii rodného listu dítěte. Prohlašujeme, že kopie dokladů, které obsahují osobní údaje, budou po ukončení přijímacího řízení skartovány nebo uloženy do dokumentace, pokud nám zákonný předpis ukládá je uložit.)

Po doručení žádosti o přijetí vám bude přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod těmito registračními čísly na webu a u hlavního vstupu do MŠ.

Nárok na přednostní přijetí do spádové mateřské školy mají děti, které nejpozději  31. 8. 2023 oslaví třetí narozeniny a mají trvalé bydliště v obci Rousínov. Mladší dítě zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout. Rovněž nespádové děti (z jiných obcí) nemají nárok na přednostní přijetí.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dovrší páté narozeniny nejpozději do 31. 8. 2023).

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba přinést také písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře.

Připomínáme, že dítě, které nejpozději do 31. 8. 2023 dovrší páté narozeniny, musí zákonný zástupce do mateřské školy zapsat - vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce ale může pro dítě zvolit jiný způsob - individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ (formulář "oznámení" lze stáhnout níže).

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: msr.info@seznam.cz nebo telefonicky  +420 731 519 433.

Zápis do mateřské školy je také pro děti z Ukrajiny.

Žádost o přijetí si lze stáhnout z našich webových stránek (www.msrousinov.cz) nebo vyzvednout přímo v mateřské škole.

K zápisu přijďte, prosím, osobně s dětmi.

Přineste vyplněnou žádost o přijetí s potvrzením od lékaře a doklad o udělení dočasné ochrany v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Дітей з України також можна зарахувати до дитячого садка.
Заяву про вступ можна завантажити з нашої веб-сторінки (www. msrousinov.cz) або отримати
безпосередньо в дитячому садку. Прохання приходити на реєстрацію особисто з дітьми.
Принести заповнену заяву на вступ з довідкою від лікаря та підтвердженням про надання
тимчасового захисту у зв’язку з війною в Україні.

Den otevřených dveří

V rámci zápisu bude probíhat také „Den otevřených dveří“, a to ve středu 3. května od 7.30 do 10.30 hodin. 

plakát

Ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023_24.pdf (72.67 kB)

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.pdf (58.2 kB)

Kritéria pro školní rok 2023-2024.pdf (78.01 kB)

 

Pro rodiče

Předpověď počasí

dnes, pondělí 11. 12. 2023
déšť 2 °C -3 °C
úterý 12. 12. zataženo 3/1 °C
středa 13. 12. déšť 4/2 °C
čtvrtek 14. 12. slabý déšť 5/4 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Pranostika na akt. den

Mrazy, které v prosinci brzo ochabnou, znamenají zimu mírnou.