Menu
MŠ Rousínov
MŠ Rousínov
Společně si hrát...
Vítáme vás na webových stránkách MŠ Rousínov! Naše desetitřídní mateřská škola je umístěna na kraji Rousínova a poskytuje předškolní vzdělávání dětem ze všech jeho místních částí.

Více o naší škole

Kuřátka

Učitelé třídy

Martina Vincourová, Barbora Skácelová, Dis.

AP Veronika Motyčková

Aktuální téma výchovné práce

Mé druhé Já

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2023/2024 je ve třídě Kuřátek zapsáno 23 dětí ve věku 3 - 6 3/4 let.Z toho počtu je 15 chlapců a 8 děvčat. Většina dětí již mateřskou školu navštěvovala 6 dětí přichází z domácího prostředí. V kuřátkách  je 18 předškoláků a 5 dětí ve věku 3-5 let. Z toho počtu má 5 dětí odklad školní docházky a přišly do kuřátek z jiné třídy. Třída, hračky a vzdělávací pomůcky jsou uzpůsobeny jejich věku, jakož i vzdělávací nabídka a činnosti na každé téma. 

Třídní vzdělávací plán s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat" vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Témata volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění, časová dotace je různá.

Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle plánujeme dle témat a aktuálního dění ve třídě, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

K výuce využíváme i moderních pomůcek jako Magic Box a Multiboard. Děti mají přístup k Montessori pomůckám a různým hudebním nástrojům. Mají také celoroční přístup k přírodninám a manipulaci s nimi. Průběžně zařazujeme logopedické chvilky, prstová a dechová cvičení. Děti budou také pravidelně 1x za 14 dní navštěvovat tělocvičnu v základní škole, kde využijeme různé tělovýchovné pomůcky. Uplatňujeme individuální  přístup ke každému dítěti, ale zároveň děti rozvíjíme pomocí skupinových a společných aktivit.Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí, situace a režim dne. Vedeme děti  k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky. Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme. Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu a vzdělávání.

Ve třídě se řídíme společně stanovenými pravidly a snažíme se o jejich důsledné dodržování. Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou s pomocí učitelky napouštět nápoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků. Mohou si vybrat slazený nápoj, čaj nebo čistou vodu.

Snažíme se pěstovat kamarádské vztahy, příjemnou a klidnou atmosféru ve třídě. K tomu nám pomáhá úzká a důvěrná spolupráce s rodinou. 

 

MorenaKnihovnaTetiny ZoubkyHryBubnyHraDivadlo

Fotogalerie

Naše třídy

Předpověď počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
zataženo 8 °C -1 °C
úterý 23. 4. zataženo 11/0 °C
středa 24. 4. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 13/3 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Pranostika na akt. den

Čím kvete trní později, tím méně sena a obilí.