Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Martina Vincourová, Ivana Minaříková

Aktuální téma výchovné práce:
Nastupovat, jedeme

Charakteristka 9. třídy- Kuřátka


          Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě Kuřátek zapsáno 24 dětí ve věku 3 – 3,5 roku. Z toho počtu je 11  chlapců a 13 děvčat. Všechny děti přišly z domácího prostředí.

           Třídní vzdělávací plán vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Tématické celky volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění. Integrované bloky školního vzdělávacího plánu rozpracováváme do podtémat v TVP. Časová dotace bloku je různá, podtémata prodlužujeme dle aktuální situace, zájmu a nebo zařazujeme nová.

           Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a idividuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

      K výukce využíváme i moderních pomůcek jako Magic Box a Multiboard. Průběžně zařazujeme logopedické chvilky a prstová cvičení. Využíváme materiálu rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Uplatňujeme individuální  přístup ke každému dítěti. Dětem umožníme postupně se adaptovat na nové prostředí, situace a režim dne. Vedeme děti  k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky. Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme. Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu a vzdělávání.

Ve třídě se řídíme společně stanovenými pravidly (srdíčkové, hračkové, šnečkové, pusinkové, kapičkové, ouškové), a snažíme se o jejich důsledné dodržování. Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou s pomocí učitelky napouštět nápoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků. Mohou si vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu.

Naše práce není myslitelná bez úzké spoupráce s rodinou, protože rodina výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.

Související články:

To je krásně na světě
Už je zima, už je mráz
Adventní nám nastal čas
Podzim ťuká na vrátka
Poznáváme nové kamarády

Naše fotogalerie 2020/2021

03.06.2021 Jarní činnosti
01.06.2021 Den dětí
10.05.2021 Konečně spolu
16.02.2021 Karneval
12.02.2021 Zimní činnosti 2
14.01.2021 Zimní hry na sněhu
08.01.2021 Vánoční nadílka
07.12.2020 Zimní činnosti
04.12.2020 Mikulášská nadílka u kuřátek
23.10.2020 Podzimní činnnosti 2
16.10.2020 Cifík mezi dětmi
06.10.2020 Podzimní činnosti 1
24.09.2020 Navštívil nás kouzelník
23.09.2020 Máme novou knihovničku
15.09.2020 Hrajeme si na zahrádce
08.09.2020 Ve školce nám chutná
04.09.2020 Hrajeme si s kamarády
04.09.2020 Slavíme narozeniny
04.09.2020 Poznáváme sebe i školku

Soubory ke stažení:

Podzimní aktivity_9. - 17.11
nahrávka písničky Houby
nahrávka písničky Bude zima
nahrávka písničky Listopad, listopad
Velikonoce 1. část 29. 3. - 9. 4. 2021
Velikonoce 2. část 29. 3. - 9. 4. 2021
Velikonoce pdf 1. část 29. 3. - 9. 4. 2021
Semínko se probudilo 6.-9. 4. 2021
Maminky a mláďátka 12.4-16.4