Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Ivona Čajková, Martina Vincourová

Aktuální téma výchovné práce:
Těšíme se na prázdniny

Charakteristika 9.třídy Kuřátka

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě zapsáno 26 dětí ve věku 5 -7 let. Čtyři děti mají odklad školní docházky a přestoupily ze třídy žabiček, dvě nové děti mají  individuální vzdělávání, ostatní děti jsou z původní třídy.


Třídní vzdělávací program vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Tématické celky volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění. Rozpracováváme je do integrovaných bloků a ty dále do konkrétních cílů, námětů a realizací. Časová dotace bloku je různá, podle zájmu dětí o dané téma a možností využití realizačních činností.

Cíle vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji, učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby tak získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj k učení.

K výuce využíváme i moderních pomůcek jako MAGIC BOX a MULTI BOARD.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně. Využíváme materiálu rozpracovaného na jednotlivé měsíce.


Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme a dvakrát ročně vyhodnocujeme. Pro děti s odkladem školní docházky vypracováváme individuální plány.

Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální vzdělání a připravily je pro vstup do 1.třídy ZŠ.

Provádíme hodnocení bloků, týdně hodnotíme výstupy děti, dvakrát ročně výchovně vzdělávací práci celé třídy.

Některé děti navštěvují pěvecký sbor Puntík. V podzimních měsících děti absolvují plavecký výcvik v krytém bazénu ve Vyškove.


Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou v napouštět napoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků.

Pro děti, které mají problém s usínáním připravujeme náhradní činnosti (pracovní listy, dokončování výkresů, prohlížení knih, tabulka logiko a skládanį puzzle,...)


Související články:

Jen si děti všimněte, co je krásy na...
Březen - za kamna vlezem
Paní zima jede
Adventní čas
Plody podzimu
Ahoj školko a kamarádi

Naše fotogalerie 2019/2020

26.06.2020 Rozloučení se školkou
15.06.2020 Zpátky ve školce
13.03.2020 Hrajeme si pohádky
06.03.2020 Tři pohádky D.A.V.A.
04.03.2020 Návštěva knihovny
26.02.2020 Karneval
14.02.2020 Zimní putování za pokladem
06.02.2020 Putování vesmírem
31.01.2020 Stavíme město
28.01.2020 Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ
22.01.2020 Polytechnický den s odbornikem
20.12.2019 Prodej kaprů
19.12.2019 Vánoční příběh
19.12.2019 Nadělování v MŠ
09.12.2019 Vánoční kouzlení s kouzelníkem Katonasem
06.12.2019 Zdobení perníčků
05.12.2019 Den s čertem a Mikulášem
28.11.2019 Výstava v ZUŠ
21.11.2019 Muzikoterapie
31.10.2019 Není drak jako drak - Podzimní hra
25.10.2019 Pohádka o veliké řepě
25.10.2019 Podzimní výstava
25.10.2019 My se práce nebojíme aneb hrabeme listí
23.10.2019 Podzimní tvoření s rodiči
10.10.2019 Návštěva kouzelníka Duo Waldini
01.10.2019 Plavání ve Vyškově
27.09.2019 Výlet do olšanského lesa
13.09.2019 Návštěva u p. Bartla
12.09.2019 Hrajeme si