Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Ivona Čajková, Martina Vincourová

Aktuální téma výchovné práce:
Knížka je můj kamarád

Charakteristika 9.třídy Kuřátka

Ve školním roce 2019/2020 je ve třídě zapsáno 26 dětí ve věku 5 -7 let. Čtyři děti mají odklad školní docházky a přestoupily ze třídy žabiček, dvě nové děti mají  individuální vzdělávání, ostatní děti jsou z původní třídy.


Třídní vzdělávací program vychází ze školního a rámcového vzdělávacího programu. Tématické celky volíme podle zájmů dětí a aktuálního dění. Rozpracováváme je do integrovaných bloků a ty dále do konkrétních cílů, námětů a realizací. Časová dotace bloku je různá, podle zájmu dětí o dané téma a možností využití realizačních činností.

Cíle vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji, učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby tak získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj k učení.

K výuce využíváme i moderních pomůcek jako MAGIC BOX a MULTI BOARD.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně. Využíváme materiálu rozpracovaného na jednotlivé měsíce.


Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme a dvakrát ročně vyhodnocujeme. Pro děti s odkladem školní docházky vypracováváme individuální plány.

Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální vzdělání a připravily je pro vstup do 1.třídy ZŠ.

Provádíme hodnocení bloků, týdně hodnotíme výstupy děti, dvakrát ročně výchovně vzdělávací práci celé třídy.

Některé děti navštěvují pěvecký sbor Puntík. V podzimních měsících děti absolvují plavecký výcvik v krytém bazénu ve Vyškove.


Pitný režim je zabezpečen během celého dne, děti si mohou v napouštět napoje z volně přístupné várnice s výpustí do vlastních hrnků.

Pro děti, které mají problém s usínáním připravujeme náhradní činnosti (pracovní listy, dokončování výkresů, prohlížení knih, tabulka logiko a skládanį puzzle,...)


Související články:

Březen - za kamna vlezem
Paní zima jede
Adventní čas
Plody podzimu
Ahoj školko a kamarádi

Naše fotogalerie 2019/2020

13.03.2020 Hrajeme si pohádky
06.03.2020 Tři pohádky D.A.V.A.
04.03.2020 Návštěva knihovny
26.02.2020 Karneval
14.02.2020 Zimní putování za pokladem
06.02.2020 Putování vesmírem
31.01.2020 Stavíme město
28.01.2020 Pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ
22.01.2020 Polytechnický den s odbornikem
20.12.2019 Prodej kaprů
19.12.2019 Vánoční příběh
19.12.2019 Nadělování v MŠ
09.12.2019 Vánoční kouzlení s kouzelníkem Katonasem
06.12.2019 Zdobení perníčků
05.12.2019 Den s čertem a Mikulášem
28.11.2019 Výstava v ZUŠ
21.11.2019 Muzikoterapie
31.10.2019 Není drak jako drak - Podzimní hra
25.10.2019 Pohádka o veliké řepě
25.10.2019 Podzimní výstava
25.10.2019 My se práce nebojíme aneb hrabeme listí
23.10.2019 Podzimní tvoření s rodiči
10.10.2019 Návštěva kouzelníka Duo Waldini
01.10.2019 Plavání ve Vyškově
27.09.2019 Výlet do olšanského lesa
13.09.2019 Návštěva u p. Bartla
12.09.2019 Hrajeme si