Kuřátka (9. třída)

Kuřátka - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Ivona Čajková, Vlasta Obořilová

Aktuální téma výchovné práce:
Hurá, prázdniny !

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2018/2019 je ve třídě Kuřátek zapsáno 27 dětí ve věku 3 – 5 let

16 chlapců a 11 děvčat. 15 dětí zůstalo v původní třídě, 7 dětí přestoupilo ze třídy

Žabiček a 5 dětí přišlo z domova.

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program. Tématické celky

rozpracováváme do bloků. Tyto bloky dále rozpracováváme do konkrétních cílů, námětů a

realizací. Časová dotace integrovaných bloků je různá podle zájmu dětí o dané téma a možnosti

využití realizačních činností. Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a

učení. Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti, nově příchozím dětem umožníme

postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Vedeme děti ke kolektivnímu soužití a

k samostatnosti. K výukovému programu využíváme Magic box.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně, využíváme materiálu rozpracovaného            

na jednotlivé měsíce.

O rozvoji dětí vedeme přehled, který průběžně doplňujeme.

Pitný režim je zabezpečen během celého dne. Děti si mohou napouštět nápoje z volně přístupné

várnice s výpustí do vlastních hrníčků. 


Související články:

Aktuální téma výchovně vzdělávac...

Naše fotogalerie 2018/2019

11.06.2019 Beseda s p.Machařem a jeho zviřátky
04.06.2019 Beseda s hasiči
03.06.2019 Den dětí
30.05.2019 Výlet Papouščí zoo
22.05.2019 Hrajeme si s víčkama od PET lahví
14.05.2019 Besídka pro maminky
14.05.2019 Besídka pro maminky II.
30.04.2019 Čarodějnický den
25.04.2019 Policie v naší MŠ
21.03.2019 Vítání jara II.
21.03.2019 Vítání jara I.
28.02.2019 Karneval
31.01.2019 Planetárium v naší třídě
29.01.2019 Zimní hry
29.01.2019 Stavění sněhuláka
22.01.2019 Hrajeme si
08.01.2019 První sníh
20.12.2018 Vánoční koledování a nadílka
19.12.2018 Vánoční besídka a tvoření
14.12.2018 Vánoční besídka
07.12.2018 Mikuláš v naší třídě
07.11.2018 Shrabování listí
07.11.2018 Drumbeny
19.10.2018 Odpočinek
19.10.2018 Bramboriáda
19.10.2018 Bramboriáda
21.09.2018 Skákací hrad PEZ
17.09.2018 Beseda s p. Bartlem