Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Veronika Vlčková, Adéla Snášelová, AP Veronika Motyčková

Aktuální téma výchovné práce:
Paní Zima kraluje

Charakteristika třídy

 

V 8. třídě RYBIČEK je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 23 dětí, 14 chlapců a 10 dívek.  Děti jsou ve věku 5 – 6,5 let. Je to třída předškolních dětí. Pět dětí je tu s odkladem školní docházky.  Jeden chlapec přišel z domova, ostatní děti již MŠ navštěvovaly. Některé děti mají menší vady výslovnosti hlásek.  Ve třídě je neustále živo a veselo, děti jsou k sobě navzájem přátelské a pokud dojde na hádku, učíme je se spolu domluvit.

Pracujeme podle třídního vzdělávacího programu (TVP), který vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). ŠVP představuje určitý model přímé práce s dětmi, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet reálný obraz světa. Je přizpůsoben věku dětí, osobnostně orientovaný, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Práce s dětmi je velmi všestranná – skupinové, hromadné a individuální činnosti. Děti se snažíme co nejvíce rozvíjet jak po výtvarné, hudební, tělovýchovné a rozumové stránce, tak i po stránce morální a sociální. Dbáme na to, aby si děti osvojily správné návyky a dovednosti, které budou po příchodu do první třídy potřebovat – samostatnost, komunikativnost, práce v kolektivu atd. Dále se snažíme v dětech vzbudit chuť neustále objevovat a zkoumat nové a nepoznané, jako je například seznamování s anglickým jazykem.

Po obědě následuje odpočinková část, kdy je dětem předčítána pohádka. Pro ty, kteří neusnou, budou připraveny klidné činnosti, které neruší ostatní ve spánku – kreslení, skládání puzzle, pracovní listy-grafomotorika ….

V naší třídě se snažíme především o to, aby se tu děti cítily co možná nejlépe, uplatňujeme partnerský přístup a dbáme na respektování předem dohodnutých pravidel.


Související články:

Paní Zima kraluje
Třpytivý advent
Co přináší podzim?
Po Prázdninách ve školce

Naše fotogalerie 2020/2021

19.02.2021 Naše město
05.02.2021 Zimní olympijské hry
14.01.2021 Zimni hry na ŠZ - LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
11.01.2021 Moje tělo
07.01.2021 Leden
04.12.2020 Čertí hrátky a návštěva Mikuláše
04.12.2020 O veliké řepě aneb co nám dává pole
04.12.2020 Chaloupka Roubenka
04.11.2020 Beseda s Cifíkem
08.10.2020 Podzim ve školce
22.09.2020 Odznaky přátelství
10.09.2020 Jak trávíme den ve školce
04.09.2020 První dny ve školce

Soubory ke stažení:

Zimní spáči 16.-20.11.2020
Barevný podzim 3.11.-5.11.2020
Na svatého Martina 9. - 17. 11
Na svatého Martina_další materiály
Čtyři svíčky
Hrátky s čerty 30.11-4.12.
NESPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY
SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY