Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Helena Šmerdová, Dana Pavézková

Aktuální téma výchovné práce:

Charakteristika třídy

V 8. třídě RYBIČEK je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 27 dětí, 14 chlapců a 13 dívek.  Děti jsou ve věku 5 – 6 let – je to třída předškolních dětí, 2 děti ve třídě jsou s odkladem školní docházky. Všechny děti již MŠ navštěvovaly. Do třídy je zařazena holčička s individuálním vzděláváním.  Některé děti mají menší vady výslovnosti.  Ve třídě je neustále živo a veselo, děti jsou k sobě navzájem přátelské a pokud dojde na hádku, učíme je se spolu domluvit.

Pracujeme podle TVP, který vychází ze ŠVP. Třídní vzdělávací program představuje určitý model přímé práce s dětmi, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet reálný obraz světa.  TVP je přizpůsoben věku dětí, je osobnostně orientovaný, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou k přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Práce s dětmi je velmi všestranná – skupinové, hromadné a individuální činnosti. Děti se snažíme co nejvíce rozvíjet jak po výtvarné, hudební, tělovýchovné a rozumové stránce, tak i morální a sociální. Dbáme na to, aby si děti osvojily správné návyky a dovednosti, které budou po příchodu do první třídy potřebovat – samostatnost, komunikativnost, práce v kolektivu atd. Dále se snažíme v dětech vzbudit chuť neustále objevovat a zkoumat nové a nepoznané, jako je například seznamování s anglickým jazykem.

Po obědě následuje odpočinková část, kdy je dětem předčítána pohádka. Pro ty, kteří neusnou, budou připraveny klidné činnosti, které neruší ostatní ve spánku – kreslení, skládání puzzle, pracovní listy-grafomotorika ….

Pitný režim je dodržován jak při každém jídle – svačinka, oběd, svačinka, tak v průběhu celého dne, kdy mají děti volný přístup ke konvici s ventilovou výpustí. Každé dítě má svůj vlastní hrneček (který je otočený dnem vzhůru), do kterého si může pití napustit. Jakmile dítě dopije, položí hrneček zpátky na podnos (již otočený dnem dolů), a tak máme přehled o tom, kdo pil a kdo ne. V době pobytu venku je pití zajištěno i na zahradě.


Související články:

JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA...
JARO ŤUKÁ NA DVEŘE
Březen-za kamna vlezem
JEDE ZIMA JEDE
Listopad
Říjen

Naše fotogalerie 2018/2019

21.06.2019 Rozloučení s předškoláky
18.06.2019 Návštěva 1. třídy ZŠ
11.06.2019 Zvířátka v MŠ
10.06.2019 Výlet 1
10.06.2019 Výlet 2
04.06.2019 Hasiči v MŠ
03.06.2019 Den dětí
13.05.2019 Besídka ke Dni matek
13.05.2019 Besídka ke Dni matek 2
13.05.2019 Před besídkou
07.05.2019 Řemeslný den v Rousínově
05.05.2019 Čarodějnický den
25.04.2019 Beseda s policisty
21.03.2019 Vítání jara
21.02.2019 Karneval
29.01.2019 Zimní sportovní hry
28.01.2019 Bobování v parku
08.01.2019 Zimní radovánky ve sněhu
20.12.2018 Vánoční koledování s nadílkou
17.12.2018 Vánoční besídka
05.12.2018 Mikuláši,kdo to tady děti straší?
05.11.2018 Drumbeny
31.10.2018 Rybičky v bazénu
22.10.2018 Podzimní tvoření
21.09.2018 Skákací hrad na školní zahradě
00.00.0000 S novými kamarády
00.00.0000 Bobování v parku