Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Helena Šmerdová, Bc. Veronika Vlčková

Aktuální téma výchovné práce:
Už jde léto...

Charakteristika třídy

 

V 8. třídě RYBIČEK je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, 13 chlapců a 13 dívek.  Děti jsou ve věku 4 ¾ roku – 6 roků 10 měsíců. Je to třída předškolních dětí. 7 dětí je tu s odkladem školní docházky. 12 dětí je trošku mladších- ty dosáhnou 5 let do poloviny prosince. 4 děti přišly z domova, všechny ostatní děti již MŠ navštěvovaly. Některé děti mají menší vady výslovnosti.  Ve třídě je neustále živo a veselo, děti jsou k sobě navzájem přátelské a pokud dojde na hádku, učíme je se spolu domluvit.

Pracujeme podle TVP, který vychází ze ŠVP. Třídní vzdělávací program představuje určitý model přímé práce s dětmi, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet reálný obraz světa.  TVP je přizpůsoben věku dětí, je osobnostně orientovaný, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Práce s dětmi je velmi všestranná – skupinové, hromadné a individuální činnosti. Děti se snažíme co nejvíce rozvíjet jak po výtvarné, hudební, tělovýchovné a rozumové stránce, tak i morální a sociální. Dbáme na to, aby si děti osvojily správné návyky a dovednosti, které budou po příchodu do první třídy potřebovat – samostatnost, komunikativnost, práce v kolektivu atd. Dále se snažíme v dětech vzbudit chuť neustále objevovat a zkoumat nové a nepoznané, jako je například seznamování s anglickým jazykem.

Po obědě následuje odpočinková část, kdy je dětem předčítána pohádka. Pro ty, kteří neusnou, budou připraveny klidné činnosti, které neruší ostatní ve spánku – kreslení, skládání puzzle, pracovní listy-grafomotorika ….

Pitný režim je dodržován jak při každém jídle – svačinka, oběd, svačinka, tak v průběhu celého dne, kdy mají děti volný přístup ke konvici s ventilovou výpustí. Každé dítě má svůj vlastní hrneček (který je otočený dnem vzhůru), do kterého si může pití napustit. Jakmile dítě dopije, položí hrneček zpátky na podnos (již otočený dnem dolů), a tak máme přehled o tom, kdo pil a kdo ne. V době pobytu venku je pití zajištěno i na zahradě.


Související články:

Už jde léto...
Zima je tu!
Třpytivý advent
Barevný podzim
Po prázdninách ve školce
Březen, za kamna vlezem!

Naše fotogalerie 2019/2020

25.06.2020 Rozloučení s předškoláky
25.06.2020 Rozloučení s předškoláky
03.03.2020 Návštěva knihovny
28.02.2020 Karneval
14.02.2020 Zimní cesta za pokladem
13.02.2020 Vesmírná show
27.01.2020 Projektový den - Stavitel města
14.01.2020 Cvičíme v tělocvičně...
17.12.2019 Vánoční besídka
05.12.2019 Čertovské hrátky
05.12.2019 Mikuláši,kdo to tady děti straší?
18.11.2019 Muzikoterapie
11.11.2019 Jak asi vypadá Paní podzimu?
31.10.2019 Není drak jako drak
23.10.2019 Podzimní tvoření s rodiči
21.10.2019 Maňáskové divadlo
17.10.2019 Dopoledne ve třídě
25.09.2019 Září