Rybičky (8. třída)

Rybičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Veronika Vlčková, Adéla Snášelová, AP Veronika Motyčková

Aktuální téma výchovné práce:
Co přináší podzim?

 Ve třídě RYBIČEK je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí, z toho 12 dívek a 12 chlapců. Děti jsou ve věku 5 – 7 let. Je to třída předškolních dětí. Pět dětí má pro letošní školní rok odklad školní docházky, dvě děti jsou narozeny později, tudíž i příští školní rok zůstanou ještě v mateřské škole.

Naším hlavním cílem je, aby se děti ve třídě cítily dobře, uvolněně, aby se mohly všestranně rozvinout a mohly se tak během celého školního roku řádně připravit na školní docházku.

Na každý týden plánujeme takzvané třídní vzdělávací plány, které jsou vždy zaměřené na nějaké téma. Tyto plány vycházejí ze školního vzdělávacího programu, který představuje určitý model přímé práce s dětmi, jehož smyslem je rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet reálný obraz světa. Je přizpůsoben věku dětí, osobnostně orientovaný, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Školní vzdělávací program naší mateřské školy je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

S dětmi pracujeme mnoha způsoby, zařazujeme činnosti skupinové, hromadné i individuální. snažíme se děti co nejvíce rozvíjet jak po výtvarné, hudební, tělovýchovné a rozumové stránce, tak i po stránce morální a sociální. Dbáme na to, aby si děti osvojily správné návyky a dovednosti, které budou po příchodu do první třídy potřebovat – samostatnost, komunikativnost, práce v kolektivu atd. Dále se snažíme v dětech vzbudit chuť neustále objevovat a zkoumat nové a nepoznané...

V naší třídě se snažíme především uplatňovat partnerský přístup a dbáme na respektování předem dohodnutých pravidel.


Související články:

Co přináší podzim?
Hola, Hola školka volá...

Naše fotogalerie 2021/2022

15.10.2021 Návštěva Cifíka v Rybičkách 1
15.10.2021 Návštěva Cifíka v Rybičkách 2
08.10.2021 Podzim ve školce 2
01.10.2021 O veliké řepě
01.10.2021 Podzim ve školce
03.09.2021 První dny ve školce