Myšky (7. třída)

Myšky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Oldřiška Terebieniecová, Helena Šmerdová

Aktuální téma výchovné práce:
Cizokrajná zvířata

Charakteristika 7.třídy - Myšky


Pro školní rok 2020 - 2021 je ve třídě Myšek zapsáno 25 dětí ve věku 3 – 4,5 let. Z tohoto počtu je 13 chlapců, 12 děvčat. Všechny děti již navštěvovaly mateřskou školu.

Třídní vzdělávací program navazuje na Školní vzdělávací program s názvem "Společně si hrát, objevovat, poznávat".

Bloky ŠVP rozpracováváme do podtémat v TVP. Podtémata prodloužíme nebo zařadíme nová.

Cíle Třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností, zájmů a individuálních potřeb dětí, aby získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk, podporujeme prosociální chování.

Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, ve stolování, rozvíjíme a prohlubujeme hygienické a kulturně společenské návyky.  

Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi , ale i s námi pedagogy a personálem školy. Ve třídě děti vedeme k dodržování stanovených třídních pravidel : 

Srdíčkové -  přátelské vztahy mezi dětmi, neubližujeme si, umíme se omluvit, pohladit kamaráda

Hračkové - všechny hračky mají své místo a děti si po sobě samy uklízejí

Pusinkové - učíme se používat pěkná slova (na shledanou, dobrý den, děkuji a prosím) 

Kapičkové - šetříme vodou, pouštíme ji jen k opláchnutí rukou, ruce otřepeme do umyvadla a ne na zem, učíme se správně umývat ruce

Ouškové - ve třídě nekřičíme, učíme se neskákat do řeči 

Šnečkové -  ve třídě a na chodbách neběháme


Vedeme přehled o rozvoji dětí, který průběžně doplňujeme.  Poznatky slouží k tomu, abychom dětem zajistily optimální výchovu  a vzdělávání.

Preventivní logopedické chvilky zařazujeme průběžně.

Pitný režim je zajišťován v průběhu celého dne, děti si mohou vybrat nápoj slazený nebo čistou vodu. 

 

Naše práce není myslitelná bez úzké spolupráce s rodinou, protože rodinná výchova je základem, na kterém stavíme při další výchově a vzdělávání.

Od 10.5.2021 jsou ve třídě Myšiček opět původní děti zapsané pro tento školní rok.


Související články:

Jen si děti všimněte, co je krásy na...
Jaro, jaro, kde se vzalo?
Zima je tu!
Advent
Barevný podzim.
Plody podzimu
Po prázdninách ve školce

Naše fotogalerie 2020/2021

01.06.2021 Cesta za sluníčkem - MDD
12.05.2021 Myšičky jsou zase spolu
19.02.2021 Hudební nástroje se představují
17.02.2021 Karneval
05.02.2021 My jsme malí muzikanti
28.01.2021 Ptáci v zimě - práce ve skupinách
19.01.2021 Zima je tu!
14.01.2021 Zimní hry na školní zahradě
07.01.2021 První zimní radovánky
18.12.2020 Vánoční nadílka
04.12.2020 Mikulášská nadílka
04.12.2020 Vánoce přicházejí...
04.12.2020 Jdeme ptáčkům pro nadílku
14.10.2020 Pejsek Cifík mezi dětmi
08.10.2020 Pouštění draka
07.10.2020 Hry na školní zahradě
07.10.2020 Podzimní tvoření na zahradě MŠ
24.09.2020 Kouzelník v MŠ
08.09.2020 Prohlídka mateřské školy
01.09.2020 Myšičky první den ve školce

Soubory ke stažení:

Listopad, lísteček mi na dlaň spad_9. - 17.11
Hody hody doprovody... 29.3. - 9.4.2021
Hody hody doprovody - pracovní listy 29.3.- 9.4.2021
Přišlo jaro se sluníčkem... 12. - 16. 4. 2021