Žabičky (6. třída)

Žabičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Marta Chalupová, Monika Plotěná, AP Helena Maláčová

Aktuální téma výchovné práce:
Na políčku, na poli...

Charakteristika třídy

Ve školním roce 2021-2022  navštěvuje třídu ,,žabiček" 25 dětí ve věku 5 až 6,5 let. Kolektiv je stejný jako v loňském roce, avšak jeden chlapec se odstěhoval a jedna dívka přešla z jiné třídy. Třídu tvoří 15 dívek a 10 chlapců.

Třída se nachází v prvním patře, je přizpůsobena věku a potřebám dětí jak svojí velikostí, tak i vybavením. V přízemí budovy má nově zrekonstruovanou šatnu s informační nástěnkou, kde jsou rodiče průběžně informováni o dění a činnostech ve třídě, ale i o akcích pořádaných MŠ.

Správnou životosprávu zajišťujeme pestrou, chutnou stravou. Letos již budou děti používat i příbor. Opět je zajištěn pitný režim po celý den. Kromě pravidelných tělovýchovných chvilek budeme v letošním školním roce  v sudé týdny vždy v pátek navštěvovat tělocvičnu na ZŠ. Samozřejmostí je také každodenní  pobyt dětí venku za každého počasí.

Při práci s dětmi  klademe důraz na adaptaci nově příchozích. Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi, ale i s námi pedagogy a personálem školy. Vedeme děti ke slušnosti, empatii a dodržování společně stanovených pravidel:

- srdíčkové - jsme kamarádi a pomáháme si

- pusinkové - mluvíme spolu hezky, slušně, umíme o něco požádat, poděkovat, pozdravit

- ouškové - nasloucháme si a nekřičíme na sebe

- košťátkové - pohrajeme si a vše vrátíme na své místo

- želvičkové - po třídě neběháme, abychom neublížily sobě, ani kamarádům

kapičkové - vedeme děti k pravidelným hygienickým návykům i jako prevence před Covidem-19, a dále neplýtvat vodou

- postýlkové - po obědě si jdou děti odpočinout na lehátka a podle potřeby průběžně vstávají tak, aby nerušily ostatní děti.

Děti si osvojují vědomosti a dovednosti  prostřednictvím her. Práce s nimi probíhá  buď ve skupinách, kooperací nebo individuálně. Významné jsou pro ně spontánní  činnosti, kdy si děti volí způsob, námět a organizaci hry. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, dechová cvičení, zpěv s klavírem - to vše pro správný rozvoj řeči dětí.

Témata, která pro práci s dětmi volíme, jsou přizpůsobena jejich věku, zájmu, aktuálním potřebám. Naší snahou je, aby se děti cítily dobře, rozvíjely se ve všech oblastech, staly se samostatnějšími a byly připraveny na vstup do první třídy.

Důležitá je pro nás důvěra a vzájemná spolupráce s vámi rodiči. Pokud budou příznivé epidemiologické podmínky, budeme mít možnost se společně setkat třeba na třídní schůzce, tvoření, školní besídce nebo i individuálně.

Těšíme se na spolupráci - paní učitelky ze ,,žabiček."Související články:

Dary z naší zahrádky
Sešli jsme se po prázdninách...

Naše fotogalerie 2021/2022

07.10.2021 Ovoce-práce ve skupinách v MŠ a tělocvičně
01.10.2021 Roční období - práce ve skupinách
23.09.2021 Muzikoterapie
08.09.2021 Kdo si hraje, nezlobí - dopoledne v žabičkách