Žabičky (6. třída)

Žabičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Chalupová Marta, Iveta Kolaříková, Asistent pedagoga: Jana Kyjovská

Aktuální téma výchovné práce:
Hurá, prázdniny........

Učitelky: Bc. Chalupová Marta, Iveta Kolaříková

Asistent pedagoga : Jana Kyjovská

V letošním školním roce navštěvuje třídu „žabiček" 27 dětí předškolního věku - 11 děvčat a 16 chlapců. Čtyři děti naši MŠ v loňském roce nenavštěvovaly. Skupina 17-ti dětí spolu tvořily třídu již v loňském roce a 6 dětí přišlo z jiných tříd. 

Činnosti s dětmi volíme takové, abychom je dobře připravili na vstup do první třídy, jak po stránce vědomostní, tak i dovednostní. 

Seznamujeme je i hravou formou s cizím jazykem – angličtinou.

U dětí podporujeme jejich spontánnost, zvídavost, samostatnost a snažíme se, abychom jim zajistili i podmínky pro dostatek pohybu. Proto jsou samozřejmostí každodenní tělovýchovné chvilky nebo pohybové hry. V sudé týdny máme k dispozici vždy ve středu tělocvičnu ZŠ. Pobyty venku probíhají každý den a za každého počasí. V prvním pololetí budeme absolvovat plavecký kurz ve Vyškově od září-prosince.

Zařazujeme pravidelně v průběhu dne logopedická, mimická, dechová cvičení – hromadně i individuálně.

Denně nabízíme omalovánky, jednotažky, pracovní a grafomotorické listy, kde si děti uvolňují zápěstí, upevňují správný úchop a přítlak na tužku. Upevňují si správné stříhání nůžkami a prcují s rozličným kresebným náčiním. 

Pro utvoření pěkných vztahů mezi rodinou a školou, které jsou pro nás velmi důležité, pořádáme v rámci třídy i různá setkání a besídky několikrát během školního roku. 
                    Na spolupráci s vámi se těší kolektiv pí. učitelek ze,,žabiček".


Související články:

Děti, slunce, prázdniny...
Rodina a maminka
Duben ještě tam budem...
Březen za kamna vlezem...
Pohádkový svět
Zvyky a tradice
Paní Zima kraluje II.
Paní Zima kraluje
Advent
Barevný podzim
Dary podzimu
Po prázdninách....

Naše fotogalerie 2018/2019

21.06.2019 Rozloučení s předškoláky
11.06.2019 Beseda se členy záchranné chovné stanice Brno 1.část
03.06.2019 Den dětí
28.05.2019 Školní výlet - Sloupsko-šošovské jeskyně
30.04.2019 Čarodějnická soutěž
25.04.2019 Beseda s policií ČR
11.04.2019 Skupinová práce - zdobení kraslice
10.04.2019 Kdo sportuje nezlobí
05.04.2019 Hrajeme si na zahradě
19.03.2019 Divadlo Radost
27.02.2019 Návštěva pekařství a řeznictví
25.02.2019 D.A.V.A - pohádky
22.02.2019 Karneval
29.01.2019 Zimní hry
17.01.2019 Pracujeme ve skupinkách
08.01.2019 Radujeme se ze sněhu
20.12.2018 Přišel k nám Ježíšek
18.12.2018 Vánoční besídka
16.12.2018 Cvičíme v tělocvičně
05.12.2018 Přišel k nám čert s Mikulášem
28.11.2018 Návštěva v ZUŠ
05.11.2018 Drumbeny
19.10.2018 Bramboriáda
19.10.2018 Bramboriáda II.
05.10.2018 Plaveme si.....
27.09.2018 Po prázdninách u žabiček
27.09.2018 Návštěva pana Bartla

Soubory ke stažení:

Kdo sportuje nezlobí....