Žabičky (6. třída)

Žabičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Marta Chalupová, Iveta Kolaříková

Aktuální téma výchovné práce:
U babičky na dvorečku

V letošním školním roce navštěvuje třídu ,,žabiček" 27 dětí ve věku 3-4,1 roku. Kolektiv je stejný jako v loňském roce, avšak 5 dětí děti v letošním roce přichází z domácího prostředí.

Třída se nachází v prvním patře, je přizpůsobena věku a potřebám dětí jak svojí velikostí, tak i vybavením. V přízemí budovy má  svoji šatnu s informační nástěnkou, kde jsou rodiče průběžně informovány o dění a činnostech ve třídě, ale i o akcích pořádaných mš.

Správnou životosprávu zajišťujeme pestrou, chutnou stravou, pitným režimem, ale také pravidelnými tělovýchovnými chvilkami a pohybovými hrami. Samozřejmostí je také každodenní  pobyt dětí venku za každého počasí.

Při práci s dětmi  klademe důraz na adaptaci nově příchozích. Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi, ale i s námi pedagogy a personálem školy. Vedeme děti ke slušnosti, empatii a dodržování společně stanovených pravidel:

- srdíčkové - jsme kamarádi a pomáháme si

- pusinkové - mluvíme spolu hezky, slušně, umíme o něco požádat, poděkovat, pozdravit

- ouškové - nasloucháme si a nekřičíme na sebe

- košťátkové - pohrajeme si a vše vrátíme na své místo

- želvičkové - po třídě neběháme, abychom neublížily sobě, ani kamarádům

Děti si osvojují vědomosti a dovednosti  prostřednictvím her. Práce s nimi probíhá  buď ve skupinách, kooperací nebo individuálně. Významné jsou pro ně spontánní  činnosti, kdy si děti volí způsob, námět a organizaci hry. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, dechová cvičení, zpěv s klavírem - to vše pro správný rozvoj řeči dětí.

Témata, která pro práci s dětmi volíme, jsou přizpůsobena k jejich věku, zájmu, aktuálním potřebám. Naší snahou je, aby se děti cítily dobře, rozvíjely se svým vlastním tempem a naučily se třeba stříhat nůžkami, držet správně tužku, měly radost malovat, kreslit nebo něco vyrábět, uměly si pohrát, držet správně lžíci, samy se vysmrkat, umýt si ruce, obléknout .......

Důležitá je pro nás důvěra a vzájemná spolupráce s vámi rodiči. Budeme mít možnost se společně setkat třeba na třídní schůzce, tvoření, školní besídce nebo i individuálně.

Těšíme se na spolupráci - paní učitelky ze ,,žabiček."


Související články:

Prázdniny se blíží..
Tak jsme zase tady
Z pohádky do pohádky
Naše tělo
Nastává čas adventu
Listopad, listopad
Dary podzimu
Po prázdninách.....

Naše fotogalerie 2019/2020

26.05.2020 Na procházce
10.03.2020 Návštěva knihovny
06.03.2020 Tři pohádka D.A.V.A.
26.02.2020 Karneval
14.02.2020 Zimní hry
13.02.2020 Planetárium
16.01.2020 Prožitkové učení
19.12.2019 Vánoční koledování
13.12.2019 První sněhové radovánky
09.12.2019 Vystoupeni kouzelnika Katonase
05.12.2019 Přišel k nám čert s Mikulášem.....
03.12.2019 Pracujeme ve skupinkách
26.11.2019 Výstava v ZUŠ
19.11.2019 Hrajeme si na indiány
18.11.2019 Muzikoterapie - indiánská pohádka
31.10.2019 Hra neni drak jako drak
25.10.2019 Barevný podzim
16.10.2019 Ať je teplo nebo zima, venku je to prima
10.10.2019 Kouzelník Duo Waldini
20.09.2019 Návštěva u pana Bartla

Soubory ke stažení: