Žabičky (6. třída)

Žabičky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Marta Chalupová, Iveta Kolaříková

Aktuální téma výchovné práce:
Můj dům

V letošním školním roce navštěvuje třídu ,,žabiček" 27 dětí ve věku 3-4,1 roku. Kolektiv je stejný jako v loňském roce, avšak 5 dětí děti v letošním roce přichází z domácího prostředí.

Třída se nachází v prvním patře, je přizpůsobena věku a potřebám dětí jak svojí velikostí, tak i vybavením. V přízemí budovy má  svoji šatnu s informační nástěnkou, kde jsou rodiče průběžně informovány o dění a činnostech ve třídě, ale i o akcích pořádaných mš.

Správnou životosprávu zajišťujeme pestrou, chutnou stravou, pitným režimem, ale také pravidelnými tělovýchovnými chvilkami a pohybovými hrami. Samozřejmostí je také každodenní  pobyt dětí venku za každého počasí.

Při práci s dětmi  klademe důraz na adaptaci nově příchozích. Pěstujeme pěkné kamarádské vztahy mezi dětmi, ale i s námi pedagogy a personálem školy. Vedeme děti ke slušnosti, empatii a dodržování společně stanovených pravidel:

- srdíčkové - jsme kamarádi a pomáháme si

- pusinkové - mluvíme spolu hezky, slušně, umíme o něco požádat, poděkovat, pozdravit

- ouškové - nasloucháme si a nekřičíme na sebe

- košťátkové - pohrajeme si a vše vrátíme na své místo

- želvičkové - po třídě neběháme, abychom neublížily sobě, ani kamarádům

Děti si osvojují vědomosti a dovednosti  prostřednictvím her. Práce s nimi probíhá  buď ve skupinách, kooperací nebo individuálně. Významné jsou pro ně spontánní  činnosti, kdy si děti volí způsob, námět a organizaci hry. Pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, dechová cvičení, zpěv s klavírem - to vše pro správný rozvoj řeči dětí.

Témata, která pro práci s dětmi volíme, jsou přizpůsobena k jejich věku, zájmu, aktuálním potřebám. Naší snahou je, aby se děti cítily dobře, rozvíjely se svým vlastním tempem a naučily se třeba stříhat nůžkami, držet správně tužku, měly radost malovat, kreslit nebo něco vyrábět, uměly si pohrát, držet správně lžíci, sami se vysmrkat, umýt si ruce, obléknout .......

Důležitá je pro nás důvěra a vzájemná spolupráce s vámi rodiči. Budeme mít možnost se společně setkat třeba na třídní schůzce, tvoření, školní besídce nebo i individuálně.

Těšíme se na spolupráci - paní učitelky ze ,,žabiček."


Související články:

Po prázdninách.....

Naše fotogalerie 2019/2020

20.09.2019 Návštěva u pana Bartla

Soubory ke stažení: