Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Eva Skřivánková, Markéta Kománková

Aktuální téma výchovné práce:
Foukej, foukej větříčku ...


CHARAKTERISTIKA 5. třídy - Medvídci

Ve třídě Medvídků je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 24 dětí ve věku 5-7 let, z toho 13 dívek a 11 chlapců.

8 dětí navštěvovalo třídu Medvídků již loňský rok, 12 dětí nastoupilo z 1. třídy Včeliček, 3 děti přestoupily z 10. třídy Zajíčků a jedno dítě IVZ (je vzděláváno doma). Do třídy je zařazeno jedno integrované dítě, kterému bude poskytovat individuální péči asistentka pedagoga. 6 dětí má odklad školní docházky.

V naší třídě dbáme na dodržování pravidel soužití v mateřské škole, podporujeme rozvíjení prosociálních vztahů, aby mateřská škola byla pro děti příjemným prostřením a místem bezpečí a pohody.

Třídní vzdělávací program budeme zpracovávat dle Školního vzdělávacího programu tak, aby u dětí byly na konci školního roku naplněny z velké části všechny kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu. Do naší výchovně vzdělávací práce budeme zařazovat logopedické chvilky, seznamování s cizím jazykem, pravidelně pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ, jógové chvilky a další. Chceme u dětí vzbudit přirozený zájem o získávání nových poznatků, využívat prožitkového učení, pracovat samostatně při různých činnostech, spolupracovat s dětmi a pracovat ve skupinkách. Většina dětí je předškolního věku (předškolní výchova je povinná), pouze 2 děti jsou mladší.

Děti povedeme k rozvoji schopností a dovedností, které budou potřebovat k úspěšnému nástupu do první třídy. Zaměříme se na co největší rozvoj samostatnosti v sebeobsluze, hygienických návycích, při stolování, v komunikaci s dospělými a dětmi, v samostaném rozhodování při plnění úkolů, v dodržování pravidel soužití a rozvoji prosociálních vztahů. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Nabízíme individuální pohovory o dětech dle zájmu rodičů a jejich časových možností.Související články:

Podzim už na nás pokukuje
Zase zpátky ve školce

Naše fotogalerie 2021/2022

13.10.2021 Podzim přichází
06.10.2021 Narozeniny Aničky, Kačenky a Emilky
06.10.2021 Muzikoterapie
03.09.2021 Po prázdninách