Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Eva Skřivánková, Bc. Markéta Kománková, Asistent pedagoga: Aneta Juráčková

Aktuální téma výchovné práce:
Milí rodiče, děkujeme za celoroční spolupráci a podporu a přejeme vám i dětem krásné prázdniny !!!


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

V 5. třídě Medvídků je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 dívek ve věku od 3 do 5 let. Do třídy je zařazen integrovaný chlapec, kterému bude poskytovat individuální péči asistentka pedagoga. Od druhého pololetí školku navštěvují dvě nové děti.

Z rodiny nastoupilo 9 nových dětí, ostatní děti již tuto třídu navštěvovaly v loňském školním roce. Pro nové děti bude velice důležité adaptační období, kdy se budeme snažit jim zpříjemnit pobyt v MŠ, navodit pohodovou atmosféru, aby se děti cítily dobře a pomáhat jim zvládat odloučení od rodičů. Děti si budou zvykat na režim dne v naší třídě. U všech budeme rozvíjet sebeobsluhu – povedeme je ke stále větší samostatnosti při oblékání, hygieně a stolování. Budeme pokračovat v dodržování nastolených třídních pravidel usnadňujících dětem společné soužití ve třídě. Během dne dohlížíme na pitný režim.

Pracovat budeme podle Třídního vzdělávacího programu navazujícího na Školní vzdělávací program. Jeho cílem je vytvořit všem dětem příjemné prostředí a optimální podmínky pro jejich aktivní rozvoj a schopnosti učení. Budeme zařazovat preventivní logopedické chvilky k rozhýbání mluvidel a rozvoji komunikačních dovedností.

Důležitý je pro nás osobní kontakt s rodiči a úzká spolupráce s nimi. Informujeme rodiče o dění ve třídě formou informační nástěnky v šatně a umožňujeme jim individuální pohovor o jejich dítěti. Pokroky dětí zapisujeme do záznamových listů, z jejichž výsledků vycházíme při dalším individuálním vzdělávání.


Naše fotogalerie 2018/2019

17.06.2019 Výstava na plotě
11.06.2019 Zvířátka v MŠ
05.06.2019 Hasiči v MŠ
03.06.2019 Den dětí
31.05.2019 Výlet do ZOO
19.05.2019 Zimní olympiáda
19.05.2019 Policie a řemeslný den
30.04.2019 Barevný týden
30.04.2019 Čarodějnice
21.03.2019 Ponožkový den
25.02.2019 Karneval
07.02.2019 Zima, ptáci, atd.
04.01.2019 Vánoční besídka
04.01.2019 Vánoce v MŠ
12.12.2018 Mikuláš
28.11.2018 Divadélko
26.11.2018 Zvířátka, draci a cvičení
12.11.2018 Drumbeny
12.11.2018 V lese
31.10.2018 100.let ČR
31.10.2018 Podzimní tvoření
18.10.2018 Brambory
18.10.2018 Zelenina
04.10.2018 Sv. Václav

Soubory ke stažení: