Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Eva Skřivánková, Lenka Hübnerová, AP Aneta Juráčková

Aktuální téma výchovné práce:
Zima je tu děti

Charakteristika třídy - Medvídci

V 5. třídě Medvídků je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 26 dětí, z toho je 13 chlapců a 13 dívek. Do třídy je zařazen integrovaný chlapec, kterému bude poskytovat individuální péči asistentka pedagoga.
Z rodiny nastoupilo 14 nových dětí, ostatní děti již tuto třídu navštěvovaly v loňském školním roce. Pro nové děti bude velice důležité adaptační období, kdy se budeme snažit jim zpříjemnit pobyt v MŠ, navodit pohodovou atmosféru, aby se děti cítily dobře a pomáhat jim zvládat odloučení od rodičů.
U všech budeme rozvíjet sebeobsluhu, povedeme je ke stále větší samostatnosti při oblékání, hygieně, používání kapesníku a stolování. Budeme pokračovat v dodržování nastolených třídních pravidlech, usnadňujících dětem společné soužití ve třídě. Během dne dohlížíme na pitný režim.
Pracovat budeme podle Třídního vzdělávacího programu, navazujícího na Školní vzdělávací program. Jeho cílem je vytvořit všem dětem příjemné prostředí a optimální podmínky pro jejich aktivní rozvoj a schopnosti učení. Budeme zařazovat preventivní logopedické chvilky k rozhýbání mluvidel a rozvoji komunikačních dovedností.
Důležitý je pro nás kontakt s rodiči a úzká spolupráce s nimi. Informujeme rodiče o dění ve třídě formou informační nástěnky v šatně a umožňujeme jim individuální pohovor o jejich dítěti. Pokroky dětí zapisujeme do záznamových listů, u jejichž výsledků vycházíme při dalším individuálním vzdělávání.


Související články:

Paní Zima kraluje
Advent
Podzim klepe na vrátka
Školka už nám začíná.....

Naše fotogalerie 2019/2020

18.12.2019 Pečení vánoček
18.12.2019 Zpívání v tunelu
17.12.2019 První sníh
10.12.2019 Betlém a jesličky
09.12.2019 Narozeniny Michael
09.12.2019 Kouzelník
09.12.2019 Zdobení stromečku
05.12.2019 Mikulášská trojice
26.11.2019 Výstava v ZUŠ
25.11.2019 Peklo v MŠ
21.11.2019 Deštivý mrak
18.11.2019 Muzikoterapie-Indiánský příběh
31.10.2019 Narozeniny Teodor
25.10.2019 Společné foto
07.10.2019 Poznávání zeleniny
04.10.2019 Návštěva zahrady ZŠ
03.10.2019 Návštěva v kuchyni
03.10.2019 Pozdrav pro Anetu
27.09.2019 Narozeniny Anička
17.09.2019 Narozeniny Valentinka

Soubory ke stažení: