Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Eva Skřivánková, Lenka Hübnerová, AP Aneta Juráčková

Aktuální téma výchovné práce:
Zima je tu, děti

Charakteristika 5. třídy - Medvídci
Ve třídě Medvídků je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 23 dětí, z toho je 13 chlapců a 10 dívek. Do třídy je zařazen integrovaný chlapec, kterému bude poskytovat individuální péči asistentka pedagoga.
Z rodiny nastoupily 4 nové děti, 3 děti byly zařazeny ze třídy Žabiček, ostatní děti již tuto třídu navštěvovaly  v loňském školním roce. V tomto školním roce je pro 18 dětí předškolní výchova povinná.
Děti v předškolní třídě povedeme k rozvoji schopností a dovedností, které budou potřebovat k úspěšnému nástupu do první třídy. Zaměříme se na co největší samostatnost v sebeobsluze, v hygienických návycích, při stolování, v komunikaci s dospělými a s dětmi, v samostatném rozhodování při plnění úkolů, v dodržování pravidel soužití a rozvoji prosociálních vztahů.
Chceme u dětí vzbudit přirozený zájem o získávání nových poznatků, využívat prožitkového učení, pracovat samostatně při různých činnostech, spolupracovat s dětmi a pracovat ve skupinkách.
Náplní výuky nám bude Třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu tak, abychom do konce roku splnily očekávané kompetence, které jsou uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu.
Pravidelně budeme zařazovat tělovýchovné chvilky pro zpevnění svalstva těla a pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ (každé sudé úterý), logopedické chvilky k rozhýbání mluvidel a další.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Nabízíme individuální pohovory o dětech dle zájmu rodičů a jejich časových možností. Budeme Vás informovat formou nástěnky, ale i pomocí emailového spojení o průběhu výukového programu (v případě sníženého počtu dětí o polovinu)


Související články:

Zima je tu, děti
Adventní čas
Plody podzimu
Já mezi kamarády

Naše fotogalerie 2020/2021

17.02.2021 Karneval
15.02.2021 narozeniny Jakub
04.02.2021 země sněhu a ledu
03.02.2021 narozeniny Samík+Sebík
19.01.2021 zimní hry na sněhu, zimní sportování
08.01.2021 Tři králové
18.12.2020 Vánoce
04.12.2020 Adventní čas
03.12.2020 První sníh
18.11.2020 narozeniny Ted
23.10.2020 Výstava podzimního tvoření
22.10.2020 oslavenci Samuel + Sabina
21.10.2020 podzimní listí
15.10.2020 ukázka psa Cifíka
06.10.2020 narozeniny Leona
18.09.2020 provázky
17.09.2020 narozeniny Valentina
04.09.2020 narozeniny Jožínek
04.09.2020 tvoření a hry

Soubory ke stažení:

náměty na práci 26.-30.10.2020
náměty na práci 19.-23.10.2020
SPRÁVNÝ úchop tužky a sezení na židli
logopedie pro předškoláky A O U E I M P B
náměty na praci 02.-06.11.2020
náměty na práci 09.-17. 11.2020
náměty na práci 18.-27.11.2020
náměty na práci 30.11.-4.12.2020