Medvídci (5. třída)

Medvídci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Eva Skřivánková, Lenka Hübnerová, AP Aneta Juráčková

Aktuální téma výchovné práce:
Ještě měsíc ve školce a budeme školáci...


Charakteristika 5. třídy - Medvídci
Ve třídě Medvídků je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 24 dětí, z toho je 14 chlapců a 10 dívek. Do třídy je zařazen integrovaný chlapec, kterému bude poskytovat individuální péči asistentka pedagoga.
Z rodiny nastoupilo 5 nových dětí, 3 děti byly zařazeny ze třídy Žabiček, ostatní děti již tuto třídu navštěvovaly  v loňském školním roce. V tomto školním roce je pro 19 dětí předškolní výchova povinná.
Děti v předškolní třídě povedeme k rozvoji schopností a dovedností, které budou potřebovat k úspěšnému nástupu do první třídy. Zaměříme se na co největší samostatnost v sebeobsluze, v hygienických návycích, při stolování, v komunikaci s dospělými a s dětmi, v samostatném rozhodování při plnění úkolů, v dodržování pravidel soužití a rozvoji prosociálních vztahů.
Chceme u dětí vzbudit přirozený zájem o získávání nových poznatků, využívat prožitkového učení, pracovat samostatně při různých činnostech, spolupracovat s dětmi a pracovat ve skupinkách.
Náplní výuky nám bude Třídní vzdělávací program, který vychází ze Školního vzdělávacího programu tak, abychom do konce roku splnily očekávané kompetence, které jsou uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu.
Pravidelně budeme zařazovat tělovýchovné chvilky pro zpevnění svalstva těla a pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ (každé sudé úterý), logopedické chvilky k rozhýbání mluvidel a další.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Nabízíme individuální pohovory o dětech dle zájmu rodičů a jejich časových možností. Budeme Vás informovat formou nástěnky, ale i pomocí emailového spojení o průběhu výukového programu (v případě sníženého počtu dětí o polovinu)


Související články:

Ještě měsíc ve školce a budeme ško...
Přišlo jaro se sluníčkem
Zima je tu, děti
Adventní čas
Plody podzimu
Já mezi kamarády

Naše fotogalerie 2020/2021

16.06.2021 pozorujeme přírodu
01.06.2021 MDD
24.05.2021 narozeniny Ellen
21.05.2021 hry v květnu
15.05.2021 narozeniny Markéta
15.05.2021 narozeniny Ella
15.05.2021 narozeniny David
15.05.2021 práce na školní zahradě
15.05.2021 Lukáš
30.04.2021 čarodějnice
29.04.2021 naše země
20.04.2021 narozeniny Sabina
14.04.2021 modřenec
17.02.2021 Karneval
15.02.2021 narozeniny Jakub
04.02.2021 země sněhu a ledu
03.02.2021 narozeniny Samík+Sebík
19.01.2021 zimní hry na sněhu, zimní sportování
08.01.2021 Tři králové
18.12.2020 Vánoce
04.12.2020 Adventní čas
03.12.2020 První sníh
18.11.2020 narozeniny Ted
23.10.2020 Výstava podzimního tvoření
22.10.2020 oslavenci Samuel + Sabina
21.10.2020 podzimní listí
15.10.2020 ukázka psa Cifíka
06.10.2020 narozeniny Leona
18.09.2020 provázky
17.09.2020 narozeniny Valentina
04.09.2020 narozeniny Jožínek
04.09.2020 tvoření a hry

Soubory ke stažení:

náměty na práci 26.-30.10.2020
náměty na práci 19.-23.10.2020
SPRÁVNÝ úchop tužky a sezení na židli
logopedie pro předškoláky A O U E I M P B
náměty na praci 02.-06.11.2020
náměty na práci 09.-17. 11.2020
náměty na práci 18.-27.11.2020
náměty na práci 30.11.-4.12.2020
náměty na práci 1.-5.3.2021
náměty na práci 8.-12.3.2021 1/2
náměty na práci 8.-12.3.2021 2/2
náměty na práci 15.-19.3.2021
náměty na práci 22.-26.3.2021
náměty na práci 29.3-9.4.2021