Berušky (4. třída)

Berušky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Věra Babyrádová, Blanka Micková

Aktuální téma výchovné práce:
Prázdniny se blíží

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje třídu Berušek 25 dětí ve věku 3-4 roky. Z toho je 12 děvčat a 13 chlapců. Kolektiv je stejný jako v loňském roce. Nastoupili dva noví chlapci.


Děti zůstávají ve stejné třídě, která je přizpůsobena jejich věku a potřebám.

Hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné pozitivní a kamarádské prostředí, do kterého se budou vždy rády vracet.

Při své práci budeme vycházet ze školského vzdělávacího programu s názvem SPOLEČNĚ SI HRÁT, OBJEVOVAT, POZNÁVAT. Témata budou přizpůsobena věku dětí, zájmu a aktuálním potřebám. Během dopoledne budeme zařazovat činnosti výtvarné, pracovní, dramatické, didakticky cílené, které budou řízené učitelkou. Vědomosti a dovednosti si budeme osvojovat hravou formou individuálně nebo prací ve skupinkách. Zaměříme se na rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, na zrakové a sluchové vnímání a větší samostatnost při sebeobsluze. Děti budou mít zajištěnu správnou životosprávu pestrou stravou, pitným režimem a pravidelným odpoledním odpočinkem. Samozřejmostí bude každodenní pobyt venku za každého počasí. Budeme dbát na dodržování třídních pravidel. Děti povedeme ke slušnému chování a upevnění zdvořilostních návyků. Budeme dbát na správné držení tužky a lžíce. Zařadíme práci s nůžkami.

Se všemi činnostmi, které budeme s dětmi dělat, se mohou rodiče seznámit na stránkách třídy. Zde bude pravidelně umístěn týdenní přehled naší práce.


Související články:

Těšíme se na léto
Děti, vstávejte, jaro zase vítejte
Paní zima kraluje
Čas tajemného očekávání
Hrajeme si s Podzimníčkem
Kdo všechno přišel do naší mateřsk...

Naše fotogalerie 2020/2021

01.06.2021 Den dětí
14.05.2021 Třídíme odpad
12.05.2021 Opět ve školce
03.02.2021 Pohádka O rukavičce
14.01.2021 Zimní hry
08.01.2021 Tři králové
17.12.2020 Vánoční nadílka
11.12.2020 Příprava na Vánoce
04.12.2020 Mikulášská nadílka
18.11.2020 Už jsme zase spolu
24.10.2020 Podzimní výstava v MŠ
15.10.2020 Cifík mezi dětmi
09.09.2020 První dny ve školce

Soubory ke stažení:

Velikonoce:29.3.-5.4. 2021
Martin na bílém koni_9. - 17.11
Pohádka o sněženkové víle 12.4.-16.4.