Berušky (4. třída)

Berušky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Věra Babyrádová, Blanka Micková

Aktuální téma výchovné práce:
Ve školce je bezva

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje třídu Berušek 24 dětí mladších tří let. Z toho je 13 chlapců a 11 děvčat. Všechny děti přichází do MŠ z domácího prostředí. O děti se budou starat dvě paní učitelky a chůva.
Třída se nachází v přízemí mateřské školy a je přizpůsobena věku a všem potřebám malých dětí.
Na začátku školního roku se zaměříme na adaptační období. Budeme se snažit dětem zpříjemnit odloučení od rodičů a aby v  co nejkratší době si zvykly na p. učitelky a nové kamarády.
Za spolupráce s rodiči povedeme děti k samostatnosti při oblékání, stolování a hygienických návycích. Budeme se hravou formou učit třídní pravidla - umět se domluvit s p. učitelkou a kamarádem, nebát se říct o pomoc.
Děti se naučí jednoduché písničky, říkadla, tanečky. Seznámí se s barvami a lepidlem. Každý den budeme cvičit (motivační cvičení=pohybové vyjádření písniček a říkadel). Naučíme se jednoduché pohybové hry. Budeme využívat různá náčiní - míčky, houbičky, stužky.... Při cvičení nám bude pomáhat CD Cvičíme s Míšou.
Děti povedeme ke slušnému chování (pozdravit při příchodu a odchodu z MŠ, poprosit o pomoc a poděkovat).
Za každého počasí budeme chodit na vycházky. Děti budou pozorovat přírodu, naučí se pojmenovat některé rostliny a hlavně budou vedeny k ochraně přírody).
Průběžně budeme zařazovat logopedické chvilky a tím dbát na správný rozvoj výslovnosti.
V průběhu celého dne je zajišťován pitný režim a během dopoledne je nabídnuto dětem čerstvé ovoce nebo zelenina.


Související články:

Hledáme si nové kamarády