Berušky (4. třída)

Berušky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Věra Babyrádová, Blanka Micková

Aktuální téma výchovné práce:
Jarní probouzení

Ve školním roce 2018/2019 je zapsáno 23 dětí, z toho je 12 dívek a 11 chlapců. K 1. září mají 3 děti tři roky a 20 dětí je mladší tří let.

Ve třídě pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu (TVP), který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem SPOLEČNĚ SI HRÁT, OBJEVOVAT, POZNÁVAT. TVP je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny a jeho smyslem je rozvoj osobnosti dítěte. Veškeré činnosti přizpůsobíme s přihlédnutím na nízký věk dětí ve třídě.

Zaměříme se na adaptační období, kdy se budeme snažit dětem zpříjemnit odloučení od milované maminky vytvořením bezpečného a klidného prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.

Hravou formou se seznámíme s třídními pravidly, která se budeme snažit dodržovat. Za spolupráce s rodiči budeme rozvíjet samostatnost při sebeobsluze, hygienických návycích a stolování. Vše se budou děti učit formou hry a pohybem. Naučíme se k jednotlivým tématům písničky, básničky a říkadla. Každý den zařadíme motivační cvičení a pohybové hry s využitím CD Cvičíme s Míšou. Za každého počasí budeme chodit s dětmi na vycházky, nebo na školní zahradu a tím utužovat jejich zdraví.

Průběžně budeme zařazovat logopedické chvilky a tím dbát na správný rozvoj výslovnosti. Děti se budou učit domluvit se s p. učitelkou i kamarádem. Samozřejmostí bude i naučení zdvořilostních návyků – umět pozdravit, poděkovat, poprosit.

V průběhu celého dne je zajištěn pitný režim a během dopoledne je nabídnuto dětem čerstvé ovoce nebo zelenina.


Související články:

Papoušci ve školce
Pomáháme přírodě, aby byla zdravěj...
Děti mají svátek
Ten dělá to a ten zas tohle
V ZOO
Jedou rychlá kola
Moje maminka
Čarodějnický týden
Přišel jsem si pro pomlázku
Svátky jara
Jaro na dvorečku
Mláďátka
Jaro v zahrádce
Zaťukalo jaro lidem na stříšky, Vít...
Zvuky kolem nás
Haló, pane Karnevale!
Z pohádky do pohádky
Zimní sporty
Zimní oblečení
Sněží mráz kolem běží
Zaťukal nám na okénko vrabeček
Vánoce přicházejí
Vánoce přicházejí
Přišel k nám čert, anděl a Mikulá...
Nastává adventní čas
To jsem já

Naše fotogalerie 2018/2019

19.06.2019 Na výletě
04.06.2019 Hasiči v MŠ
03.06.2019 Den dětí
11.05.2019 Čekání na maminky
01.05.2019 Čarodějnický rej
21.03.2019 Vítání jara
21.02.2019 Karneval
29.01.2019 Zimní olympiáda
10.01.2019 Hry na sněhu
11.12.2018 Vánoční besídka
01.12.2018 Malí čertíci
29.11.2018 Divadlo v MŠ
22.11.2018 Perličková koupel
07.11.2018 Drumbeny
06.11.2018 Podzimní tvoření
19.10.2018 Berušky na podzim