Berušky (4. třída)

Berušky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Věra Babyrádová, Blanka Micková

Aktuální téma výchovné práce:
Fouká venku, fouká

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje třídu Berušek 24 dětí ve věku 4-5 roky. Z toho je 12 děvčat a 12 chlapců. Kolektiv dětí je stejný jako v loňském školním roce.


Děti zůstávají ve stejné třídě, která je přizpůsobena jejich věku a potřebám.

Hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné pozitivní a kamarádské prostředí, do kterého se budou vždy rády vracet.

Při své práci budeme vycházet ze školského vzdělávacího programu s názvem SPOLEČNĚ SI HRÁT, OBJEVOVAT, POZNÁVAT. Témata budou přizpůsobena věku dětí, zájmu a aktuálním potřebám. Během dopoledne budeme zařazovat činnosti výtvarné, pracovní, dramatické, didakticky cílené, které budou řízené učitelkou. Vědomosti a dovednosti si budeme osvojovat hravou formou individuálně nebo prací ve skupinkách. Zaměříme se na rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, na zrakové a sluchové vnímání a větší samostatnost při sebeobsluze. Děti budou mít zajištěnu správnou životosprávu pestrou stravou, pitným režimem a pravidelným odpoledním odpočinkem. Samozřejmostí bude každodenní pobyt venku za každého počasí. Budeme dbát na dodržování třídních pravidel. Děti povedeme ke slušnému chování a upevnění zdvořilostních návyků. Budeme dbát na správné držení tužky a lžíce. Zařadíme práci s nůžkami.

Se všemi činnostmi, které budeme s dětmi dělat, se mohou rodiče seznámit na stránkách třídy. Zde bude pravidelně umístěn týdenní přehled naší práce.


Související články:

Podzim klepe na vrátka
Je ze mě školáček

Naše fotogalerie 2021/2022

27.09.2021 Hrajeme si a cvičíme
24.09.2021 Indiánský příběh
03.09.2021 První dny ve školce