Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Michaela Hrabovská, Bc. Michaela Rotreklová, AP Gabriela Novotná

Aktuální téma výchovné práce:
Zimní radovánky

Slůňata

2019/2020

Ve 3.třídě Slůňátek je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 22 dětí ve věku od 3 do 4 let.
Z tohoto počtu je 10 chlapců a 11 děvčat. Všechny děti již MŠ Rousínov navštěvovaly.
U integrovaného chlapce je na šest hodin přítomna asistentka pedagoga.

Aktuality budou umístěny na informační nástěnce v šatně Slůňat.

Naším cílem bude upevnění pravidel ve třídě a budování kamarádských vztahů. Zaměříme se na vytvoření bezpečného a harmonického prostředí. U dětí budeme dbát na správné hygienické návyky (mytí rukou, smrkání, dodržování pitného režimu aj.). Děti povedeme
k samostatnosti, samoobsluze a zdvořilému chování.

Vzdělávací pokroky sledujeme průběžně. V závěru každého týdne (po dokončení tématu) zapisujeme do tabulek dosažené dílčí vzdělávací cíle. Diagnostiky jsou rozděleny podle věku dítěte a provádíme je dvakrát v průběhu roku. Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem: „Společně si hrát, objevovat, poznávat.“

Pro děti připravujeme řízené činnosti přizpůsobené jejich věku. Pracujeme kolektivně, skupinově i individuálně. Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost. Každý den zpíváme a zařazujeme dechové i artikulační cvičení. S dětmi chodíme ven za každého počasí.

Ceníme si vzájemné spolupráce a komunikace s našimi rodiči.Související články:

Téma: Zimní radovánky
Téma: Vánoce, Vánoce přicházejí
Téma: Barevný podzim
Téma: Vesele do školky

Naše fotogalerie 2019/2020

22.01.2020 Zima
02.12.2019 Kamarádi, co se mají rádi
02.11.2019 Podzimní tvoření
23.09.2019 Podzim
13.09.2019 Zpátky ve školce