Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Michaela Hrabovská, Michaela Rotreklová, AP Gabriela Novotná

Aktuální téma výchovné práce:
Čarovný podzim ♥️

SLŮŇÁTKA

2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 je ve třetí třídě Slůňátek zapsáno 23 dětí, z toho 10 děvčat a 13 chlapců. Děti jsou ve věku od 4 do 6 let, všechny již MŠ Rousínov navštěvovaly v loňském školním roce. Většina dětí ve třídě má povinnou předškolní docházku.

Ve třídě probíhá inkluze dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, jedním z podpůrných opatření je pro toto dítě asistentka pedagoga, která je přítomná po dobu šesti hodin denně a dětem se věnuje společně se dvěma učitelkami. 

Veškeré aktuální informace pro rodiče budou umístěny na nástěnce v šatně Slůňat, prosíme rodiče o pravidelnou kontrolu nástěnky.

Děti jsou ve třídě již dobře adaptované a zvyklé na kolektiv, hlavní cíl vzdělávání v tomto školním roce bude tedy zaměřen na komunikaci dětí mezi sebou i s lidmi ve svém okolí, upevňování hygienických návyků a rozvoj základních předškolních dovedností. Snažíme se vytvářet bezpečné a harmonické prostředí, v kterém se děti můžou projevit a rozvíjet a upevňovat pozitivní vztahy mezi sebou. Děti jsou vedeny k samostatnosti, samoobsluze a zdvořilému chovaní vůči kamarádům i dospělým. 

Vzdělávací pokroky sledujeme průběžně. V závěru každého týdne (po dokončení tématu) zapisujeme do tabulek dosažené dílčí vzdělávací cíle. Diagnostiky jsou rozděleny podle věku dítěte a provádíme je dvakrát v průběhu roku. Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem: „Společně si hrát, objevovat, poznávat.“ 

Pro děti připravujeme řízené činnosti přizpůsobené jejich věku. Pracujeme kolektivně, skupinově i individuálně. Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost. Každý den zpíváme, cvičíme a zařazujeme dechové i artikulační cvičení v rámci logopedických chvilek. S dětmi chodíme ven skoro za každého počasí, pokud počasí nedovoluje, zařazujeme s dětmi v rámci třídy adekvátní pohybovou náhradu, hry nebo pohádky.

Ceníme si vzájemné spolupráce a komunikace s našimi rodiči. 


Související články:

Čarovný podzim
Zpátky ve školce

Naše fotogalerie 2021/2022

12.10.2021 Tělocvična
12.10.2021 Malý velký dům ☺️
10.10.2021 Ve třídě je zábava
20.09.2021 Tak se máme
06.09.2021 Slůňátka opět spolu