Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Michaela Hrabovská, Bc. Michaela Rotreklová, AP Gabriela Novotná

Aktuální téma výchovné práce:
Vítáme tě jaro!

SLŮŇÁTKA

2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 je ve třetí třídě Slůňátek zapsáno 23 dětí, z toho 11 děvčat a 12 chlapců. Děti jsou ve věku od 3 do 5 let, většina třídy již MŠ Rousínov navštěvovala v loňském školním roce, přibylo šest nových dětí. 

Ve třídě probíhá inkluze dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, jedním z podpůrných opatření je pro toto dítě asistentka pedagoga, která je přítomná po dobu šesti hodin denně. 

Veškeré aktuální informace pro rodiče budou umístěny na nástěnce v šatně Slůňat. 

Hlavním cílem vzdělávání v naší třídě je adaptace dětí v kolektivu třídy a socializace v rámci školního prostředí. Při práci s dětmi se zaměřujeme především na upevňování pravidel a hygienických návyků a budování kamarádských vztahů s ostatními dětmi. Snažíme se vytvářet bezpečné a harmonické prostředí, v kterém se děti můžou projevit a rozvíjet. Děti jsou vedeny k samostatnosti, samoobsluze a zdvořilému chovaní vůči kamarádům i dospělým. 

Vzdělávací pokroky sledujeme průběžně. V závěru každého týdne (po dokončení tématu) zapisujeme do tabulek dosažené dílčí vzdělávací cíle. Diagnostiky jsou rozděleny podle věku dítěte a provádíme je dvakrát v průběhu roku. Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem: „Společně si hrát, objevovat, poznávat.“ 

Pro děti připravujeme řízené činnosti přizpůsobené jejich věku. Pracujeme kolektivně, skupinově i individuálně. Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost. Každý den zpíváme, cvičíme a zařazujeme dechové i artikulační cvičení v rámci logopedických chvilek. S dětmi chodíme ven za každého počasí. 

Ceníme si vzájemné spolupráce a komunikace s našimi rodiči. 


Související články:

Naše planeta Země
Tajemství jarní louky
Šáša, šáša, šášula
Zimní Olympiáda
Bacil bacil bacila
Vítáme vás v novém roce
ČAS ADVENTU
Až, až, až, přijde Mikuláš
Draci,dýně, Halloween
Skřítek Podzimníček
Co se děje v lese?
Z vesela do školky
Začíná nám babí léto
Cestou necestou

Naše fotogalerie 2020/2021

12.06.2021 My a naše planeta
02.06.2021 Slavíme dětský den
28.05.2021 Taneček na sluníčku
27.05.2021 Cestou, necestou
13.05.2021 Zase ve školce
22.02.2021 Ranní aktivity ☺️
12.02.2021 Karneval
11.01.2021 Co se děje ve třídě ☺️
09.01.2021 Máme sníh
06.01.2021 Zpátky ve školce ☺️
17.12.2020 Mikuláš
17.12.2020 Netradiční vánoční besídka a vánoční koledování
02.12.2020 ❤️ SLŮŇÁTKA
08.11.2020 Halloween
26.10.2020 Podzimní tvoření
22.10.2020 Kouzelník Duo Waldini
22.10.2020 Cifík mezi dětmi
14.10.2020 Kdo si hraje nezlobí
30.09.2020 Aktivity na hřišti
30.09.2020 O Veliké řepě
16.09.2020 Poslední slunečné dny
10.09.2020 Vítejte u Slůňátek

Soubory ke stažení:

Kapity, kapity, kap_9. - 17.11
Nápadník_Moje rodina_6.4.-16.4.
Nápadník (Velikonoce 22.3.-2.4.2021)