Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Veronika Trávníčková, Bc. Michaela Hrabovská

Aktuální téma výchovné práce:
Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

Ve 3.třídě Slůňátek je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 23 dětí ve věku od 2,4 do 4 let. Z tohoto počtu je 11 chlapců a 12 děvčat. Všechny děti jsou nově příchozí. Některé děti mladších 3 let budou nastupovat do MŠ v průběhu roku.

Našim cílem bude seznamovat děti s režimem a pravidly ve třídě a podporovat jejich postupné začlenění do kolektivu. Zaměříme se proto na vytvoření bezpečného, radostného prostředí tak, aby adaptace dětí probíhala, co nejlépe. U dětí budeme rozvíjet hygienické a sebeobslužné návyky (mytí rukou před jídlem a po toaletě, smrkání, oblékání, stolování, dodržování pitného režimu aj.) a povedeme je k přiměřené samostatnosti v těchto oblastech.

U dětí budeme podporovat kamarádské vztahy a vést je k empatii a odpovědnosti za své chování. Během roku budeme sledovat pokroky dětí, které zaznamenáváme do diagnostických listů. Výchovná a vzdělávací práce vychází ze ŠVP (Školní vzdělávací plán) a z jeho integrovaných bloků, podle kterých vytváříme nabídku činností pro děti - TVP (Třídní vzdělávací plán). Děti rozvíjíme po stránce hudební, výtvarné, tělovýchovné i rozumové. Každý den za příznivého počasí s dětmi chodíme na školní zahradu. V průběhu roku budeme navštěvovat různé kulturní akce.


Související články:

Voda, voděnka
Moje maminka má svátek
Život v trávě
Jaro už je tu
Dělání, dělání, všechny smutky za...
Učíme se vnímat všemi smysly
Ve zdravém těle zdravý duch
Zvířátka v zimě
Zimní sporty

Naše fotogalerie 2018/2019

23.06.2019 Den dětí
23.06.2019 Třídní výlet
21.05.2019 Učení je zábava
01.05.2019 Návštěva policie
01.05.2019 Čarodějnice
06.04.2019 Jarní procházky
17.03.2019 Návštěva knihovny
17.03.2019 Cesta do divadla Radost
05.03.2019 Karneval 1
05.03.2019 Karneval 2
03.02.2019 Stavíme sněhuláka
06.01.2019 Vánoční nadílka
18.12.2018 Vánoční tvoření
13.12.2018 Drumbeny
13.12.2018 Mikuláš
13.12.2018 Ve třídě
13.12.2018 Trénujeme na besídku
13.12.2018 Na stadionu
16.11.2018 Na vycházce
07.11.2018 Skákací hrad
07.11.2018 Na zahradě
07.11.2018 O veliké řepě
19.10.2018 Na vycházce
17.10.2018 Magic box