Slůňata (3. třída)

Slůňata - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Michaela Hrabovská, Bc. Michaela Rotreklová, AP Gabriela Novotná

Aktuální téma výchovné práce:
Zimní radovánky

Slůňata

2019/2020

Ve 3.třídě Slůňátek je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 22 dětí ve věku od 3 do 4 let.
Z tohoto počtu je 10 chlapců a 11 děvčat. Všechny děti již MŠ Rousínov navštěvovaly.
U integrovaného chlapce je na šest hodin přítomna asistentka pedagoga.

Aktuality budou umístěny na informační nástěnce v šatně Slůňat.

Naším cílem bude upevnění pravidel ve třídě a budování kamarádských vztahů. Zaměříme se na vytvoření bezpečného a harmonického prostředí. U dětí budeme dbát na správné hygienické návyky (mytí rukou, smrkání, dodržování pitného režimu aj.). Děti povedeme
k samostatnosti, samoobsluze a zdvořilému chování.

Vzdělávací pokroky sledujeme průběžně. V závěru každého týdne (po dokončení tématu) zapisujeme do tabulek dosažené dílčí vzdělávací cíle. Diagnostiky jsou rozděleny podle věku dítěte a provádíme je dvakrát v průběhu roku. Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu s názvem: „Společně si hrát, objevovat, poznávat.“

Pro děti připravujeme řízené činnosti přizpůsobené jejich věku. Pracujeme kolektivně, skupinově i individuálně. Rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost. Každý den zpíváme a zařazujeme dechové i artikulační cvičení. S dětmi chodíme ven za každého počasí.

Ceníme si vzájemné spolupráce a komunikace s našimi rodiči.



Související články:

Téma: Jaro v plném rozpuku
Téma: Zimní radovánky
Téma: Vánoce, Vánoce přicházejí
Téma: Barevný podzim
Téma: Vesele do školky

Naše fotogalerie 2019/2020

07.06.2020 Ve školce je zábava
03.06.2020 Malí pěstitelé
08.03.2020 Představení D.A.V.A. a návštěva knihovny
25.02.2020 Karneval
24.02.2020 Cesta za pokladem
12.02.2020 Ve školce je zábava
09.02.2020 Vesmírná show
22.01.2020 Zima
02.12.2019 Kamarádi, co se mají rádi
02.11.2019 Podzimní tvoření
23.09.2019 Podzim
13.09.2019 Zpátky ve školce