Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Jitka Pernicová, Marek Pukl, Tereza Vejdová, AP Leona Smejkalová

Aktuální téma výchovné práce:
Skřítek Podzimníček

Charakteristika třídy :

Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 12 dětí, z toho 9 chlapců a 3 dívky. 4 děti mají odklad školní docházky.

Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ.

Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.


Související články:

S kamarády ve školce
Barevný podzim

Naše fotogalerie 2021/2022

15.10.2021 Rej skřítků a víl
15.10.2021 Pejsek Cifík
14.10.2021 Tvoření mandal z přírodnin
14.10.2021 Stavíme skřítkům domečky
07.10.2021 Dramatizace pohádky o hříbku
07.10.2021 Krtek běhá chodbičkami
22.09.2021 Třídíme ovoce dle jeho druhu