Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jitka Pernicová, Mgr. Marek Pukl, Mgr. Tereza Vejdová

Aktuální téma výchovné práce:
Stavitel města

Charakteristika třídy :

 Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 12 chlapců a 2 dívky. 3 děti mají odklad školní docházky.

   Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

     Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

     Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

     Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

     Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.Související články:

Zimní radovánky
Barevný podzim
Vánoční čas

Naše fotogalerie 2019/2020

16.01.2020 Hry a tvoření na téma Zimní radovánky
12.01.2020 Tři králové
19.12.2019 Vánoční koledování
06.11.2019 Halloween party
01.11.2019 Podzimní hrátky
25.10.2019 Podzimní výstava
18.10.2019 Ranní hry
17.10.2019 Návštěva divadla "O pejskovi a kočičce"
16.10.2019 Skupinová práce
15.10.2019 Maňáskové divadlo - O červené Karkulce
10.10.2019 Duo Waldini - kouzelnické představení
19.09.2019 Návštěva u ornitologa pana Bartla

Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Tabulka