Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jitka Pernicová, Mgr. Marek Pukl, Mgr. Tereza Vejdová, Leona Smejkalová (ŠA)

Aktuální téma výchovné práce:
Poletíme do vesmíru

Charakteristika třídy :

Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 11 chlapců a 3 dívky. 5 dětí má odklad školní docházky.

Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.


Související články:

Červen u Motýlků
Motýlkový květen
Jak jsme prožili duben
Únor v naší třídě
Co se děje v lednu
Prosinec u Motýlků
Listopad v naší třídě
Říjen v naší třídě
Co děláme v září

Naše fotogalerie 2020/2021

07.06.2021 Dopravní výchova
07.06.2021 Den dětí
02.06.2021 Hrajeme si ve třídě
02.06.2021 MDD - Putování za sluníčkem
30.04.2021 Filipojakubská noc
21.04.2021 Společné probouzení broučků
17.04.2021 Stavíme šnečkům hotel
02.03.2021 Hrajeme si na lékaře
09.02.2021 Ve třídě
14.01.2021 Zimní hry na zahradě
26.12.2020 Hledání vánočních tajemství
26.12.2020 Paní kuchařky nám přejí veselé Vánoce.
18.12.2020 Vánoční koledování
10.12.2020 Pečeme perníčky
05.12.2020 Chvilky s magic boxem
05.12.2020 Radujeme se z prvního sněhu
05.12.2020 Těšíme se na Mikuláše
04.12.2020 Přišel k nám čert s Mikulášem...
25.11.2020 Chvíle s dětskou encyklopedií
23.10.2020 Společné foto s výrobky na podzimní výstavě
12.10.2020 Cifík mezi dětmi
24.09.2020 Kouzelnické DUO WALDINI
23.09.2020 Odpoledne na zahradě
23.09.2020 Houby, houbičky
09.09.2020 Co děláme?

Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Slovní zásoba a jazykový cit
Předškolácké aktivity doma
Dechová cvičení II
Artikulační cvičení
Prstová cvičení
Sluchové vnímání
Prostorové vnímání
Síň obdivu a chvály
10 rad jak trénovat logopedii