Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jitka Pernicová, Mgr. Marek Pukl, Mgr. Tereza Vejdová

Aktuální téma výchovné práce:
Dáme do košíčku jablíčko i mrkvičku

Charakteristika třídy :

 Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 12 chlapců a 2 dívky. 3 děti mají odklad školní docházky.

   Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

     Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

     Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

     Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

     Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Tabulka
Obrazek