Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jitka Pernicová, Mgr. Marek Pukl, Mgr. Tereza Vejdová

Aktuální téma výchovné práce:

Vážení a milí rodiče,

v aktuální době se všichni nacházíme v nesnadné situaci. Rádi bychom přispěli ke společnému zvládnutí nouzového stavu se zdravou myslí a radostí v srdci. Na těchto webových stránkách do sekce naší třídy Motýlků budeme tedy průběžně vkládat pár námětů a inspirací pro činnost s Vašimi milovanými dětmi k ukrácení jejich dlouhé chvíle a zároveň v duchu logopedické intervence.

Nevnímejte, prosím, tyto náměty jako úkoly, které Vás v již tak náročném období mají připravit ještě více o Váš drahocenný čas. Zda to, co si zde přečtete, využijete či nikoli, závisí zcela na Vaší svobodné vůli. Společně to zvládneme.

Náměty a inspirace k činnostem naleznete v "Soubory ke stažení". Soubor docx, který obsahuje slovní hry rozvíjející slovní zásobu a jazykový cit, je uložen pod názvem "Slovní zásoba a jazykový cit".

Spoustu námětů pro hry a zabavení najdete v pdf "Předškolácké aktivity doma".

Pro pokračování logopedických cvičení se můžete nechat inspirovat soubory zip pod názvy "Artikulační cvičení", "Prstová cvičení", "Procvičování dechu", "Sluchové vnímání" a "Prostorové vnímání".

Přidali jsme krátké video "Síň obdivu a chvály". Každý jsme občas v situaci, kdy potřebujeme slyšet, že jsme milováni takoví, jací jsme, a že se nemusíme měnit. Nebo, že se nám něco povedlo a jsme moc šikovní, že je někdo na nás pyšný apod. A ne vždy se nám toho dostává v takové míře, v jaké potřebujeme. Toto video (v souborech ke stažení) poskytuje každému duševní lázeň. Každému, kdo o ni stojí. Napříč generacemi. Ale primárně je určeno dětem. :) Pro video platí přísný zákaz šíření skrze sociální média či jiným způsobem! Vztahují se na něj autorská práva a GDPR. Je určeno interně pro děti a rodiče naší MŠ.


Charakteristika třídy :

Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 12 chlapců a 2 dívky. 3 děti mají odklad školní docházky.

Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.Související články:

Zimní radovánky
Barevný podzim
Vánoční čas

Naše fotogalerie 2019/2020

24.06.2020 Pasování prvňáčků
07.03.2020 Návštěva knihovny
07.03.2020 Karneval
07.03.2020 Narozeniny Tomášek
04.03.2020 Narozeniny Anička
04.03.2020 Návštěva divadla (pohádky v podání D.A.V.A.)
23.02.2020 Zimní stopovaná za pokladem
23.02.2020 Výroba krmítka
16.01.2020 Hry a tvoření na téma Zimní radovánky
15.01.2020 Máme rádi přírodu a uklízíme, co do ní nepatří
12.01.2020 Tři králové
19.12.2019 Vánoční koledování
06.11.2019 Halloween party
01.11.2019 Podzimní hrátky
25.10.2019 Podzimní výstava
18.10.2019 Ranní hry
17.10.2019 Návštěva divadla "O pejskovi a kočičce"
16.10.2019 Skupinová práce
15.10.2019 Maňáskové divadlo - O červené Karkulce
10.10.2019 Duo Waldini - kouzelnické představení
19.09.2019 Návštěva u ornitologa pana Bartla

Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Tabulka
Slovní zásoba a jazykový cit
Předškolácké aktivity doma
Procvičování dechu
Artikulační cvičení
Prstová cvičení
Sluchové vnímání
Prostorové vnímání
Síň obdivu a chvály
Slovní zásoba1
Slovní zásoba2
Slovní zásoba3