Motýlci (2. třída)

Motýlci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jitka Pernicová, Dominika Škvařilová, Mgr. Tereza Vejdová

Aktuální téma výchovné práce:
S Paxi za poznáním Vesmíru

Charakteristika třídy :

 Logopedická třída pro děti s narušenou komunikační schopností.

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho 11 chlapců a 3 dívky. 3 děti mají odklad školní docházky.

   Třída je zaměřena na komplexní rozvoj osobnosti dítěte s důrazem na individuální péči pro rozvíjení komunikačních schopností a odstraňování případných nerovnoměrností ve vývoji.

     Třídní program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou oproti vrstevníkům znevýhodněny poruchou řeči, souvisejícími nerovnoměrnostmi fyzického či psychického vývoje nebo vlivem sociokulturního prostředí.

     Vzdělávání je založeno na individuálním rozvoji jednotlivých dětí a individuálním postupu při osvojování poznatků a dovedností.

     Jedenkrát za 14 dnů cvičíme v tělocvičně při ZŠ a předškolní děti se v průběhu 1. pololetí zúčastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

     Cílem je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení a komunikaci s ostatními. Umožnit mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a takové úrovně výsledků, které optimálně odpovídají jeho možnostem.
Související články:

Strašidel se nebojíme
Aktuální téma 15.- 19.10.2018 Veverka...
Podzim v lese

Naše fotogalerie 2018/2019

07.06.2019 Dětí z celého světa mají svátek
03.06.2019 Dětský den se Zlarou rybkou
29.05.2019 Voda voděnka
28.05.2019 Sloupsko-šošůvské jeskyně
16.05.2019 Besídka ke Dni matek
07.05.2019 Řemeslný jarmark
30.04.2019 Pálení čarodějnic
25.04.2019 Beseda s policií ČR
08.04.2019 Velikonoce jsou svátky jara
25.03.2019 Přišlo jaro se sluníčkem
21.03.2019 Divadlo Radost- O pejskovi a kočičce
21.03.2019 Vítání jara
15.03.2019 Z pohádky do pohádky
28.02.2019 Maškarní rej
28.02.2019 Karnevalová rej
25.02.2019 D.A.V.A. pohádky
22.02.2019 Chci být zdravý
05.12.2018 Mikulášská nadílka
28.11.2018 Maňáskové divadlo v MŠ
26.10.2018 Strašidelný rej
19.10.2018 Bramboriáda
05.10.2018 Logo chvilky
27.09.2018 Po prázdninách
27.09.2018 Po prázdninách

Soubory ke stažení:

Grafomotorika
Dechová cvičení
Systém logopedické intervence
Jemná motorika
Tabulka
Obrazek