Zajíčci (10. třída)

Zajíčci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jana Břoušková, Bc. Markéta Kománková, AP Bc. Veronika Svozilová

Aktuální téma výchovné práce:
TANEC HOUBIČEK

V pátek 20. 9. 2019 se uskuteční první lekce plavání, děti přiveďte do 8.00

Charakteristika třídy


V 10. třídě Zajíčci je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 27 dětí ve věku 5 – 6,5 let, z toho 13 chlapců, 14 dívek. Naši mateřskou školu v loňském roce navštěvovalo 26 dětí, 1 další je nově příchozí. Děti v předškolní třídě vedeme zejména k co největší samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, rozhodování a v neposlední řadě k samostatnosti v komunikaci s ostatními dětmi.

Dbáme na dodržování pravidel soužití v mateřské škole, podporujeme rozvíjení prosociálních vztahů, aby mateřská škola byla pro děti příjemným prostřením a místem bezpečí a pohody.

Třídní vzdělávací program budeme zpracovávat dle Školního vzdělávacího programu tak, aby u dětí byly na konci školního roku naplněny z velké části všechny kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu. Do naší výchovně vzdělávací práce budeme zařazovat logopedické chvilky, seznamování s cizím jazykem, pravidelně pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ a další.Související články:

KOUZLO PODZIMU
PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE