Zajíčci (10. třída)

Zajíčci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jana Břoušková, Bc. Markéta Kománková, AP Helena Maláčová

Aktuální téma výchovné práce:
OD POHÁDKY KLÍČEK MÁM

V průběhu celého týdne si děti mohou do MŠ přinést svoji oblíbenou knihu.

Každý lichý čtvrtek tělocvična (pokud není uvedeno na nástěnce jinak). Přiveďte děti do 7.45 hod.
DěkujemeCharakteristika třídy


V 10. třídě Zajíčci je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 27 dětí ve věku 5 – 6,5 let, z toho 13 chlapců, 14 dívek. Naši mateřskou školu v loňském roce navštěvovalo 26 dětí, 1 další je nově příchozí. Děti v předškolní třídě vedeme zejména k co největší samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, rozhodování a v neposlední řadě k samostatnosti v komunikaci s ostatními dětmi.

Dbáme na dodržování pravidel soužití v mateřské škole, podporujeme rozvíjení prosociálních vztahů, aby mateřská škola byla pro děti příjemným prostřením a místem bezpečí a pohody.

Třídní vzdělávací program budeme zpracovávat dle Školního vzdělávacího programu tak, aby u dětí byly na konci školního roku naplněny z velké části všechny kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu. Do naší výchovně vzdělávací práce budeme zařazovat logopedické chvilky, seznamování s cizím jazykem, pravidelně pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ a další.Související články:

PŘÍRODA SE PROBOUZÍ
ZIMNÍ ČAS
PŘICHÁZÍ VÁNOČNÍ ČAS
KOUZLO PODZIMU
PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE

Naše fotogalerie 2019/2020

10.03.2020 Zimní vycházka s úkoly
10.03.2020 Sněhurka a sedm trpaslíků
10.03.2020 Karneval
03.03.2020 Beseda v Městské knihovně
07.02.2020 Malý stavitel
09.01.2020 Hraní, cvičení
20.12.2019 Kouzelník Katonas
20.12.2019 Vánoční koledování
11.11.2019 Podzimní hraní
10.11.2019 Podzimní tvoření
27.09.2019 Plavání
24.09.2019 Hrajeme si ve školce