Zajíčci (10. třída)

Zajíčci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Jana Břoušková, Nicol Sarah Machová

Aktuální téma výchovné práce:
Zelenina, ta je príma

Charakteristika třídy

V 10. třídě Zajíčci je ve školním roce 2021/2022 zapsáno 25 dětí ve věku 3-4 roky z toho 11 chlapců a 14 děvčat. Všechny děti jsou nově příchozí a do mateřské školy přichází z domácího prostředí.

Hlavním úkolem naší třídy je pomoci dětem se postupně adaptovat na prostředí mateřské školy, seznámit je s režimem dne, pomoci dětem odloučit se od rodičů a být aktivní i bez jejich opory. Vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze, při stolování, upevňujeme hygienické a společenské návyky. Prostřednictvím her a dalších aktivit seznamujeme děti se základními poznatky z nejbližšího okolního prostředí. Zařazujeme pravidleně preventivní logopedické chvilky, prstová cvičení, hudební, pohybové a výtvarné činnosti. Usilujeme o přívětivé prostředí kde se děti budou cítit bezpečně, pěstujeme kamarádské vztahy, ve třídě se řídíme společně nastavenými pravidly.

Třídní vzdělávací program budeme zpracovávat podle Školního vzdělávacího programu. Tématické celky volíme dle aktuálního dění a zájmu dětí. Cíle, které volíme dle potřeb a možností dětí, směřují k všestrannému rozvoji dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby.

Nedílnou součástí naší práce je spolupráce s rodiči. Vzhledem k tomu, že mateřská škola navazuje a doplňuje výchovu rodinnou, klademe velký důraz na komunikaci s rodiči, oboustrannou důvěru, včasné řešení případných problémů.
Související články:

PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ
HURÁ DO ŠKOLKY

Naše fotogalerie 2021/2022

26.09.2021 Cvičíme
26.09.2021 Muzikoterapie
06.09.2021 Začínáme ve školce