Zajíčci (10. třída)

Zajíčci - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Bc. Jana Břoušková, Bc. Markéta Kománková, AP Bc. Veronika Svozilová

Aktuální téma výchovné práce:
Bacilů se nebojíme
V úterý od 3.12. jezdí na plavání třetí skupina (děti z 2., 8., a 10. třídy). Odjezd v 10.05 hod.

Charakteristika třídy


V 10. třídě Zajíčci je ve školním roce 2019/2020 zapsáno 27 dětí ve věku 5 – 6,5 let, z toho 13 chlapců, 14 dívek. Naši mateřskou školu v loňském roce navštěvovalo 26 dětí, 1 další je nově příchozí. Děti v předškolní třídě vedeme zejména k co největší samostatnosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, rozhodování a v neposlední řadě k samostatnosti v komunikaci s ostatními dětmi.

Dbáme na dodržování pravidel soužití v mateřské škole, podporujeme rozvíjení prosociálních vztahů, aby mateřská škola byla pro děti příjemným prostřením a místem bezpečí a pohody.

Třídní vzdělávací program budeme zpracovávat dle Školního vzdělávacího programu tak, aby u dětí byly na konci školního roku naplněny z velké části všechny kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu. Do naší výchovně vzdělávací práce budeme zařazovat logopedické chvilky, seznamování s cizím jazykem, pravidelně pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ a další.Související články:

ZIMNÍ ČAS
PŘICHÁZÍ VÁNOČNÍ ČAS
KOUZLO PODZIMU
PO PRÁZDNINÁCH VE ŠKOLCE

Naše fotogalerie 2019/2020

09.01.2020 Podzimní hry
09.01.2020 Hraní, cvičení
20.12.2019 Kouzelník Katonas
20.12.2019 Vánoční koledování
11.11.2019 Podzimní hraní
10.11.2019 Podzimní tvoření
27.09.2019 Plavání
24.09.2019 Hrajeme si ve školce