Včeličky (1. třída)

Včeličky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Sylva Málková, Šárka Rožnovská

Aktuální téma výchovné práce:
Hurá na prázdniny

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Pro školní rok 2019 – 2020 je ve třídě včeliček zapsáno 24 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Z tohoto počtu je 12 chlapců a 12 děvčat. 6 dětí navštěvovalo třídu již v loňském roce, 14 dětí přešlo z jiné třídy, 4 děti přišly nové z domova.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat“. TVP je přizpůsoben věku dětí, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Při práci s dětmi se střídají individuelní, skupinové a společné činnosti. O tom, co se s dětmi učíme, jsou rodiče pravidelně informováni na nástěnce v šatně i na webových stránkách naší třídy.

U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, používání kapesníku, stolování...) a také zdvořilostní návyky.

Ve třídě zařazujeme pravidelné logopedické chvilky, rozvíjíme jemnou motoriku, zaměřujeme se na správné držení výtvarného materiálu (tužka, štětec, nůžky...), ale také motoriku hrubou (denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti). Dodržujeme také dohodnutá pravidla – srdíčkové, šnečkové, pusinkové, měsíčkové, kapičkové, hračkové.

Po celý den je zajištěn pitný režim: při každém jídle dítě dostává pravidelně sklenici nápoje, mimo to má možnost kdykoliv během dne napustit si čaj či šťávu z přichystané konvice s ventilovou výpustí do vlastního hrnečku, který si přineslo z domova. Další možností je také nalití čisté vody ze džbánu. Pitný režim je zajištěn i na zahradě při pobytu venku.Související články:

Téma: Už jde léto, už jde léto
Téma: Paní Zima kraluje
Téma: Adventní čas
Téma: Už krásný podzim nastává
Téma: Sešli jsme se po prázdninách

Naše fotogalerie 2019/2020

05.03.2020 Návštěva knihovny
26.02.2020 Maškarní karneval
07.02.2020 Vesmírná show
19.12.2019 Nadělování dárků
09.12.2019 Vánoční čarování
05.12.2019 Mikulášská nadílka
04.12.2019 Vánoční koncert v ZUŠ
21.11.2019 Muzikoterapie "Indiánský příběh"
04.11.2019 Oslava narozenin Teoška
31.10.2019 Podzimní hry - Není drak jako drak
10.10.2019 Duo Waldini - kouzelnické představení
04.10.2019 Ochutnávka ovoce - ovocné jednohubky
25.09.2019 Babí léto - hra s pavoučky
19.09.2019 Návštěva ornitologa pana Bartla
18.09.2019 Relaxační hra s peříčky