Včeličky (1. třída)

Včeličky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Sylva Málková, Šárka Rožnovská, Eva Vlachová

Aktuální téma výchovné práce:
Zelenina ta je prima


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Pro školní rok 2021 – 2022 je ve třídě Včeliček zapsáno 24 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Z tohoto počtu je 12 chlapců a 12 děvčat. 7 dětí navštěvovalo třídu již v loňském roce a 17 dětí přišlo nových z domova.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat“. TVP je přizpůsoben věku dětí, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Při práci s dětmi se střídají individuelní, skupinové a společné činnosti. O tom, co se s dětmi učíme, jsou rodiče pravidelně informováni na nástěnce v šatně i na webových stránkách naší třídy.

U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, používání kapesníku, stolování...) a také zdvořilostní návyky.

Ve třídě zařazujeme pravidelné logopedické chvilky, rozvíjíme jemnou motoriku, zaměřujeme se na správné držení výtvarného materiálu (tužka, štětec, nůžky...), ale také motoriku hrubou (denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti). Dodržujeme také dohodnutá pravidla – srdíčkové, šnečkové, pusinkové, měsíčkové, kapičkové, hračkové.

Po celý den je zajištěn pitný režim: při každém jídle dítě dostává pravidelně sklenici nápoje, mimo to má možnost kdykoliv během dne napustit si čaj či šťávu z přichystané konvice s ventilovou výpustí do vlastního hrnečku, který si přineslo z domova. Další možností je také nalití čisté vody ze džbánu. Pitný režim je zajištěn i na zahradě při pobytu venku.Související články:

Téma: Barevný podzim
Téma: Sešli jsme se po prázdninách

Naše fotogalerie 2021/2022

15.10.2021 Cifík I.
15.10.2021 Cifík II.
15.10.2021 Cifík III.
08.10.2021 Na poli
22.09.2021 V lese na houbách
21.09.2021 Muzikoterapie
20.09.2021 Samuelek má narozeniny