Včeličky (1. třída)

Včeličky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Sylva Málková, Šárka Rožnovská, Eva Vlachová

Aktuální téma výchovné práce:
Co se děje v trávě


CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Pro školní rok 2020 – 2021 je ve třídě včeliček zapsáno 24 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Z tohoto počtu je 9 chlapců a 15 děvčat. 7 dětí navštěvovalo třídu již v loňském roce, 7 dětí přešlo z jiné třídy, 10 dětí přišlo nových z domova.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat“. TVP je přizpůsoben věku dětí, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Při práci s dětmi se střídají individuelní, skupinové a společné činnosti. O tom, co se s dětmi učíme, jsou rodiče pravidelně informováni na nástěnce v šatně i na webových stránkách naší třídy.

U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, používání kapesníku, stolování...) a také zdvořilostní návyky.

Ve třídě zařazujeme pravidelné logopedické chvilky, rozvíjíme jemnou motoriku, zaměřujeme se na správné držení výtvarného materiálu (tužka, štětec, nůžky...), ale také motoriku hrubou (denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti). Dodržujeme také dohodnutá pravidla – srdíčkové, šnečkové, pusinkové, měsíčkové, kapičkové, hračkové.

Po celý den je zajištěn pitný režim: při každém jídle dítě dostává pravidelně sklenici nápoje, mimo to má možnost kdykoliv během dne napustit si čaj či šťávu z přichystané konvice s ventilovou výpustí do vlastního hrnečku, který si přineslo z domova. Další možností je také nalití čisté vody ze džbánu. Pitný režim je zajištěn i na zahradě při pobytu venku.Související články:

Téma: Už jde léto, už k nám jedou p...
Téma: Jaro už je tu
Téma: Zima, zima, už je tady...
Téma: Adventní čas
Téma: Podzimní čas
Téma: Po prázdninách ve školce

Naše fotogalerie 2020/2021

01.06.2021 MDD "Cesta za sluníčkem"
01.06.2021 A odměna za splnění úkolů
24.05.2021 Kdo nás chrání
21.05.2021 Doprava I.
21.05.2021 Doprava II.
30.04.2021 Jak děti tvořily v době uzavření školky
18.02.2021 Maškarní karneval
18.02.2021 Maškarní karneval II
09.02.2021 Moje tělo
26.01.2021 Hry se sněhem
14.01.2021 Zimní hry "Ledové království"
13.01.2021 Práce s magic boxem
17.12.2020 Vánoční nadílka
04.12.2020 Mikulášská nadílka
23.11.2020 Narozeniny Jiříka, Laurinky a Tomáška
09.11.2020 Dráček Papíráček
23.10.2020 Podzimní výstava - práce rodičů a dětí
12.10.2020 Cifík mezi dětmi I.
12.10.2020 Cifík mezi dětmi II.
30.09.2020 Kouzelník Duo Waldini
29.09.2020 Narozeniny Aničky
22.09.2020 Na zahradě
17.09.2020 Narozeniny Šárinky
07.09.2020 Dobrou chuť....

Soubory ke stažení:

Létá listí mezi stromy_9.-17.11.2020
Velikonoce 29.3.-9.4.
Jaro na zahrádce 12.4. - 16.4.2021
Jarní hra
Logopedické chvilky
Logopedické chvilky