Včeličky (1. třída)

Včeličky - MŠ Rousínov

Učitelé třídy:
Sylva Málková, Bc. Jana Břoušková

Aktuální téma výchovné práce:
Exotická zvířata - v úterý 25.6.2019 jedeme na výlet do Lamacentra v Brně!

Charakteristika třídy:

Pro školní rok 2018 – 2019 je ve třídě včeliček zapsáno 24 dětí ve věku 2,5 – 5 let. Z tohoto počtu je 11 chlapců a 13 děvčat. 12 dětí navštěvovalo třídu již v loňském roce, 6 dětí přešlo z jiné třídy, 6 dětí přišlo nových z domova.

Pracujeme podle Třídního vzdělávacího programu, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pod názvem „Společně si hrát, objevovat, poznávat“. TVP je přizpůsoben věku dětí, umožňuje dětem vnímat svět přirozenou formou s přihlédnutím k jejich individualitě. Je rozpracován do jednotlivých bloků, které nejsou časově omezeny.

Při práci s dětmi se střídají individuelní, skupinové a společné činnosti. O tom, co se s dětmi učíme, jsou rodiče pravidelně informováni na nástěnce v šatně i na webových stránkách naší třídy.
U nových dětí rozvíjíme především sebeobsluhu (samostatné oblékání, hygienické návyky, používání kapesníku, stolování...) a také zdvořilostní návyky.
Ve třídě zařazujeme pravidelné logopedické chvilky, rozvíjíme jemnou motoriku, zaměřujeme se na správné držení výtvarného materiálu (tužka, štětec, nůžky...), ale také motoriku hrubou (denně jsou zařazovány tělovýchovné činnosti).

Po celý den je zajištěn pitný režim: při každém jídle dítě dostává pravidelně sklenici nápoje, mimo to má možnost kdykoliv během dne napustit si čaj či šťávu z přichystané konvice s ventilovou výpustí do vlastního hrnečku, který si přineslo z domova. Další možností je také nalití čisté vody ze džbánu. Pitný režim je zajištěn i na zahradě  při pobytu venku.


Související články:

Téma: Hurá léto!
Téma: Jaro je tady
Téma: Zima, sníh a mráz všude kolem ...
Téma: Adventní čas
Téma: Podzim klepe na dveře
Téma: Sešli jsme se po prázdninách

Naše fotogalerie 2018/2019

25.06.2019 Výlet Lamacentrum Brno
25.06.2019 Výlet Lamacentrum Brno II
18.06.2019 Pozorujeme roháče na školní zahradě
12.06.2019 Vycházka do Žlebu
11.06.2019 Zvířata v MŠ
04.06.2019 Hasiči v MŠ
03.06.2019 Den dětí
20.05.2019 Narozeniny Valinka
30.04.2019 Čarodějnice v MŠ
25.04.2019 Policie v MŠ
21.03.2019 Vítání jara - vynášení smrtky
21.02.2019 Maškarní karneval
04.02.2019 Nafukovací planetárium
30.01.2019 Naše tělo
07.01.2019 První sníh
20.12.2018 Přišel k nám Ježíšek
17.12.2018 Vánoční besídka
17.12.2018 Vánoční tvoření
06.12.2018 Narozeniny Adrianky
05.12.2018 Mikulášská nadílka
30.11.2018 Čertoviny
30.11.2018 Čertoviny
28.11.2018 Maňáskové divadlo v MŠ
27.11.2018 Výstava v ZUŠ
15.11.2018 Drumbeny
05.11.2018 Oslava narozenin Nellinky a Teoška
17.10.2018 Bramboriáda
21.09.2018 Skákací hrad na zahradě MŠ
13.09.2018 Beseda s ornitologem p. Bartlem