Stravné a úplata - MŠ Rousínov

Stravné a úplata

Stravování ve školní jídelně

Škola má vlastní kuchyni, ve které se vaří pouze dětem a zaměstnancům školy. Provozní kapacita školní kuchyně je 305 obědů. Dětem se připravují také ranní a odpolední svačinky. Děti se stravují ve třídách. U každé je malá kuchyňka, ve které je jídlo kuchařkami vydáváno. Zde se též myje a uskladňuje nádobí pro stolování. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze při stolování i při pitném režimu, který je zajištěn po celý den. Ovocný, bylinkový, ruský čaj, nápoje Linie a Bonita se plní do nerezových nádob s kohoutkovou výpustí. Tyto jsou lehce ovladatelné dětmi. Pití si napouštějí do svých hrnečků.

Obědy se odhlašují v den nepřítomnosti do 6:00 hod.   

* zápisem na lístek a vhozením do schránky na chodbě školy

* po telefonu na čísle 517 371 332, 517 371 282 i záznamník
* na web. adrese msr.jidelna@seznam.cz


Platba za stravné se uskutečňuje bezhotovostně  nebo hotově, a to vždy nejpozději do 15. dne v příslušném měsíci. Stravné (i úplatu za předškolní vzdělávání) lze hradit převodem z účtu.
Stravné i školné je třeba uhradit vždy včas. Jeho neuhrazení dává možnost ředitelce k vyřazení dítěte ze stravování i předškolního vzdělávání.

Číslo účtu Mateřské školy Rousínov: 1561008349/0800

Variabilní symbol lze vyzvednou pouze osobně u vedoucí stravování, paní Aleny Jandové.

Ceny stravného

• Jídlo je dětem podáváno 3x denně; děti mají nepřetržitý přístup k ovocnému, bylinkovému nebo vitamínovému nápoji (viz pitný režim)
• Dopolední svačinka se podává v 8,30 hod.
• Oběd se podává v rozmezí 11,45 – 12,30 hod., odpolední svačinky od 14,00 hodin
• Stravné je splatné do 15. dne příslušného měsíce, lze platit srážkou z účtu nebo hotově.

Z důvodů růstu cen potravin a nutnosti plnit výživové hodnoty spotřebního koše dochází od 1. 4. 2019 ke zvýšení stravného:

strávníci 3 -6  let

            přesnídávka            10,- Kč
            oběd                        19,- Kč
            svačina                    9,- Kč
            celkem                   38,-Kč

 strávníci od 7 let

             přesnídávka            11,- Kč
             oběd                        22,- Kč
             svačina                    9,- Kč
            celkem                    42,- Kč

• Neodhlášené jídlo si mohou rodiče první den nemoci dítěte v době od 11,30 do 13,00 hod. odebrat do jídlonosiče ze školní kuchyně
• Dítě přítomné v mateřské škole v době podávání jídla se dle vyhlášky stravuje vždy
• Rodiče uhradí před nástupem do MŠ zálohu na stravné ve výši 600,- Kč, která se vrací při vyřazení dítěte z MŠ
 


Úplata za předškolní vzdělávání

Rodiče hradí úplatu bezhotovostně, s možností měsíční, čtvrtletní i půlroční úhrady. Žádosti o osvobození od úplaty a potřebné doklady bude evidovat a vyřizovat zástupkyně ředitelky, učitelka Sylva Málková (1. třída).
Mateřská škola vydala ke dni 1. 1. 2015 novou Vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání. Ke směrnici jsou vydávány upřesňující informace vždy před zahájením nového školního roku.
> Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání> Informace ke směrnici o úplatě