Aktuality - MŠ Rousínov

Aktuality

11.11.2016 - Oznámení o přerušení provozu

Provoz školy bude se souhlasem zřizovatele přerušen od pátku 23.12. do 30. 12. 2016. Obnoven bude v pondělí 2. ledna 2017.

20.10.2016 - Průzkum, provoz v období Vánoc

Do 31. října rodiče vyplní požadavek na docházku svých dětí do archů v šatnách. Jedná se o pátek 23. 12. (dětem ZŠ začínají prázdniny), o úterý až pátek 27. - 30. 12. a ponděl...

12.10.2016 - Upozornění

Na přání rodičů dětí (pouze předškoláků) se vedení školy znovu zabývalo změnou v době odhlašování obědů od začátku tohoto školního roku. Zvážením a projednáním všech m...

02.09.2016 - Zahajovací schůzky rodičů

Od 7. 9. - 7. 10. se budou konat schůzky rodičů. Začátek vždy v 15,30 hod.Přesná data schůzek v jednotlivých třídách jsou uvedena na nástěnkách v šatnách dětí.

31.08.2016 - Upozornění na změnu v odhlašování stravy

Od 1. 9. 2016 se strava odhlašuje den předem do 14,00 hod. Podrobné informace viz Stravné a úplata.

23.08.2016 - Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2016 - 2017 bude ve čtvrtek 1. 9. 2016

06.06.2016 - Provozní doba MŠ zůstává pro další školní...

Ředitelka školy projednávala se zřizovatelem požadavek rodičů na prodloužení provozu školy. Protože o prodloužení mělo zájem pouze šest nových a tři stávající rodiče z celkového...

06.06.2016 - Provoz o letních prázdninách

V provozu budou 4 třídy - pobyt dětí ve třídách bude aktualizován. V provozu budou šatny 10., 9., 4. a 5. Prosíme rodiče dětí, které nebudou do MŠ o prázdninách docházet, aby vyprá...

06.05.2016 - Schůzka rodičů nových dětí

Schůzka rodičů nových dětí se bude konat v pátek 20. května v 15:00 hod. ve sborovně mateřské školy. Rodiče přijdou na scůzku bez dětí a současně bude vedoucí stravování vybír...

27.04.2016 - Výsledková listina přijatých dětí k předš...

Registrační čísla přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017 najdete v příloze.(viz níže)> otevřít přílohu