Aktuality - MŠ Rousínov

Aktuality

31.08.2016 - Upozornění na změnu v odhlašování stravy

Od 1. 9. 2016 se strava odhlašuje den předem do 14,00 hod. Podrobné informace viz Stravné a úplata.

23.08.2016 - Zahájení školního roku

Zahájení školního roku 2016 - 2017 bude ve čtvrtek 1. 9. 2016

06.06.2016 - Provozní doba MŠ zůstává pro další školní...

Ředitelka školy projednávala se zřizovatelem požadavek rodičů na prodloužení provozu školy. Protože o prodloužení mělo zájem pouze šest nových a tři stávající rodiče z celkového...

06.06.2016 - Provoz o letních prázdninách

V provozu budou 4 třídy - pobyt dětí ve třídách bude aktualizován. V provozu budou šatny 10., 9., 4. a 5. Prosíme rodiče dětí, které nebudou do MŠ o prázdninách docházet, aby vyprá...

06.05.2016 - Schůzka rodičů nových dětí

Schůzka rodičů nových dětí se bude konat v pátek 20. května v 15:00 hod. ve sborovně mateřské školy. Rodiče přijdou na scůzku bez dětí a současně bude vedoucí stravování vybír...

27.04.2016 - Výsledková listina přijatých dětí k předš...

Registrační čísla přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017 najdete v příloze.(viz níže)> otevřít přílohu

29.03.2016 - Přerušení provozu o letních prázdninách

Se souhlasem zřizovatele bude provoz MŠ přerušen v době od 25. 7. - 12. 8. 2016

26.01.2016 - Další vzdělávání pedagogů

V pátek 29. 1. 2016 se všechny učitelky školy zúčastní ve sborovně školy semináře pod názvem Matematika všemi smysly.

13.01.2016 - Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2016 -17

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 – 2017 se bude konat ve středu 24. února 2016 v době od 8,00 – 15,00 hodin...

06.11.2015 - Přerušení provozu MŠ

Ředitelství MŠ oznamuje, že se souhlasem zřizovatele bude provoz mateřské školy přerušen od středy 23. 12. do 31. 12. 2015. Provoz bude obnoven v pondělí 4. 1. 2016.