Aktualita

01.09.2021 - Podmínky provozu MŠ vzhledem ke covid-19

Pravidla pro provoz mateřské školy od 1. září 2021 se řídí dodatkem č. 2 školního řádu, který naleznete v příloze. Celé znění školního řádu je k dispozici v záložce "provozní info". Upozorňujeme, že nikdo s příznaky onemocnění covid-19 nesmí do budovy vstoupit. Pokud má dítě alegrickou rýmu nebo kašel, zákonný zástupce tuto skutečnost doloží potvrzením od lékaře.


> otevřít přílohu

> Zpět na aktuality