Aktualita

12.06.2019 - Informační schůzka - nově přijaté děti

Ve středu 19. 6. 2019 v 15:00 hodin se bude konat informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí s ředitelkou školy. Schůzka proběhne ve sborovně školy. Zákonní zástupci obdrží Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, informace o provozu školy, stravování, platbách, akcích pro děti a další. Na schůzce se bude vybírat záloha na stravování ve výši 600,- Kč a úplata za září ve výši 400,- Kč. Přijďte, prosím, bez dětí! Tereza Vejdová, řed. školy.> Zpět na aktuality