Článek

Sešli jsme se po prázdninách...


Hola, hola, školka volá ..... 1.9. - 3.9.

 • VV - Můj zážitek z prázdnin  - kresba pastelkami
 • adaptace dětí po prázdninách
 • diskusní kruh: Můj zážitek z prázdnin - rozvoj komunikačních dovedností
 • představování dětí - jméno, příjmení, město/vesnice, kde bydlím formou hry
 • poučení dětí o bezpečnosti při vycházkách do okolí, přecházení vozovky, správné používání herních prvků na školní zahradě
 • TV chvilky a pohybové hry
 • HV - Když jsi kamarád.....

Kamarádi ze žabiček   6.9 - 10.9.

 • Hv - Zpívejme si zpívejme seznámení s písničkou, opakování ,,Když jsi kamarád..."
 • VV - můj kamarád
 • PL - vyhledat na obrázku detaily a vybarvit je dle vzoru, dokreslit obrázky dle vzoru
 • říkanka ,,Prsty"
 • práce s říkankou,, Paleček a jeho kamarádi"
 • skupinová práce - dokreslit stejný počet šišek, jak ukazují prsty. Grafomotorika - jednotažka,, ruka"
 • ve skupinkách poskládat rozstříhané obrázky pravidel třídy - Co znamenají?
 • PH,, Domeček, stromeček, hříbeček."
 • PH,, Trpaslíček"
 • práce s počty do 7 s využitím šišek
 • TV - školní zahrada - různé druhy běhů, rozcvička, využití herních prvků na prolézání, podlézání, lezecká stěna atd. 
Stojí, stojí domeček 13.9.-17.9.2021
 • Kde bydlíme-rozdíl dům-panelák, město-vesnice
 • Co se v domě nachází-místnosti, nábytek-hádanky, nadřazené pojmy
 • Znám svou adresu?- Rousínov a okolí -vycházky-pozorování domů.
 • Rozvoj prostorového vnímání-pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo. Stavby domků z různých materiálů.
 • Básnička-Domov, Střecha
 • PH-Oběhne ten, kdo...
 • VV-můj dům


Co děláme celý den     20.9. - 24.9.

 • VV - Den a noc, práce s temperou a štětcem, stříhání a dolepování detailů
 • HV - Černé oči jděte spát
 • diskuze - Proč se střídá de a noc? Co děláme ráno,          v poledne, večer.. Ukázka glóbusu
 • práce ve dvojicích s kartičkami - vyhledávání protikladů
 • skupinová práce - seřadit chronologicky činnosti ráno - večer + najít a nalepit dvojice s protiklady
 • Muzikoterapie - program v 6. třídě
 • TV - dle počasí - školní  zahrada, nebo seznámení s tělocvičnou na ZŠ
 • 2 PL - na zrakovou pozornost, analýzu a syntézu - obrázek vymalovat, rozstříhat a opět složit - nalepit

Dvanáct je měsíců 27.9.-1.10.2021
 • Charakteristika jednotlivých ročních období, činnosti typické pro jednotlivá období
 • Píseň- "dvanáct je měsíců"-Hradišťan
 • Poslech pohádky "O dvanácti měsíčkách"- Svěrák, Uhlíř-převyprávění příběhu podle obrázků
 • Tvoření-měsíce-korunky z papíru. Společná práce dětí-Strom v různých ročních obdobích
 • Pohybová chvilka-protažení-rozvoj hrubé motoriky a důraz na rovnováhu těla, překážková dráha-cesta pro jahody.
 • Pohybová hra-Já jsem a umím...
 • PL-grafomotorika jablíčko, fialka-zrakové rozlišování, jahoda-bludiště
> Zpět na články