Článek

Po prázdninách ve školce


Kamarádi z myšiček

- adaptace dětí
- seznámení děti s pravidly třídy - pravidla - košťátkové - uklízení, šnečkové - chodíme ve třídě pomalu a bezpečně, srdíčkové - jsme kamarádi a máme se rádi, pusinkové - neskáčeme nikomu do řeči a počkáme až domluví ten druhý, ouškové - nekřičíme, posloucháme
- HV - Kamarád
- básnička - Září klepe na dveře
- didaktická nabídka - omalovánky, puzzle, stíny
- hra na pošťáka - poznáváme své značky


Hrajeme si ve školce

- opakování pravidel ve třídě
- upevňování značek a jmen kamarádů
- VV - kolektivní práce dětí - Myška - práce s temperovými barvami
- HV - pohybová písnička My jsme malé dětičky
- básnička - My jsme děti, malé děti
- grafomotorika - myška a šneček
- pohybová hra - Kočka a myšky

Co děláme celý den

- didaktická nabídka - puzzle, stíny, co do řady nepatří, omalovánky k tématu, třídění co děláme ráno co večer
- HV - opak.písniček z minulého týdne, Zpívejme si zpívejme
- VV - den a noc (stříhání nůžkami, malba temperou)
- grafomotorika - menší děti - balón - kruh, starší děti - vlnovka (autíčko)
- během týdne si dětmi budeme upevňovat pojmy co děláme ráno, večer, dny v týdnu, pojmenování jídel během dne
- psychomotorická hra - co děláme celý den, znázornění dne pohybem

Indiáni

- didaktická nabídka - omalovánky k tématu, puzzle, ukaž co do řady nepatří, poskládej dle velikosti, spoj indiány, kteří k sobě patří
- povídáme si a ukazujeme si obrázky ze života indiánů
- VV - indiánská čelenka
- HV - hra na drumbeny - vybubnování svého jména, opakování písniček, zopakuj rytmus + PH - přeskoč přes „oheň“
- dechové cvičení - kouření dýmky míru
- básnička Indiánské říkadlo
- hra Tichá pošta
- orientace v prostoru - poznej předložky
- grafomotorika - mladší děti - šikmé čáry (týpí) - starší děti - boční oblouky (střelba lukem) 
- jemná motorika - navlékání náhrdelníku
- PH - Jdeme lovit, Týpí 
- hra venku - Ulov bizona
- Indiánský příběh - Muzikoterapie

Vím, kde bydlím
- povídání si s dětmi kde bydlí (město, vesnice, byt či dům) 
- upevňování a poznávání geometrických tvarů
- HV - Stojí, stojí domeček
- VV - dům kde bydlím
- grafomotorika - mladší děti střecha, starší děti - horní oblouk
- pohádka - Boudo budko - rozbor textu, O třech prasátkách - rozbor a práce s textem
- skupinová práce - tvorba velkého domu pomocí molitánků a papírových krabic
- básnička - Domov
> Zpět na články