Článek

Školka v době koronaviru


Mateřská škola v době koronavirové

Přestože byla mateřská škola v období od 16. března z preventivních důvodů uzavřena a naše budova ze dne na den ztichla, neosaměla úplně. Učitelé využili tento čas ke studiu odborných publikací, rozšiřovali si své vědomosti v oblasti dětské psychiky, hudební výchovy, alternativního vzdělávání dětí, aktualizovali náš školní vzdělávací program a podobně. Využili jsme nabídku tzv. webinářů, neboli online školení, která se nám osvědčila a využijeme ji i v dalším období. Řada učitelek a provozních pracovnic také vypomáhala v šití roušek. Zdobili jsme třídy, a to hned vícekrát, protože naše prvotní představa, že na Velikonoce máme děti zpět ve školce, vzala za své. Na webové stránky jsme vyvěsili několik tzv. nápadníků, jako inspiraci a pomoc rodičům a dětem doma. Náměty byly vytvořeny pro tři různé věkové skupiny, od těch nejmladších až po děti předškolních tříd. Na poslední věkovou skupinu byl dán při tvorbě větší důraz, aby byly děti řádně vybavené pro úspěšný start v první třídě, který je čeká po prázdninách.

Podařilo se secvičit a prostřednictvím youtube k dětem a rodičům poslat dvě pohádky, které sehrály paní učitelky z 1. a 6. třídy, a dokonce malou virtuální prohlídku naší školy. Tu jsme připravili především pro ty, kteří se k nám chystali na květnový zápis, aby aspoň trochu nahradila zrušený "Den otevřených dveří".

S postupným uvolňováním opatření jsme se i my vraceli do naší školy: provozní zaměstnanci začali celkovým úklidem a desinfekcí, učitelé a asistenti připravovali své třídy a desinfikovali hračky. Pustili jsme se také do jarně probuzené zahrady: proběhlo zastříhání a tvarování keřů, odplevelení záhonů, provedla se dezinfekce pískovišť a jejich provzdušnění, pan učitel vyrobil nový dřevěný kompostér. Zjistili jsme, že některým přírodním prvkům dala zima zabrat, a tak v létě plánujeme jejich důkladnější odbornou opravu.

Týden před znovuotevřením mateřské školy přípravy vrcholily a panovala mírná nervozita, kdy se těšení na "jakž-takž" normální školku míchalo s obavami, jak to vlastně bude probíhat, jak to bude s rouškami a podobně. Nepotvrdily se naše obavy, že dětí bude moc (a tímto velmi děkuji rodičům, kteří nám vyšli vstříc a mohli si děti ponechat v domácí péči), nebo naopak moc málo, a až na jednu výjimku se v pondělí 25. května děti sešly ve svých třídách. Děti, rodiče, učitelé se sžili s přísnějšími hygienickými opatřeními, musíme oželet mnoho tradičních akcí a událostí, na které se před prázdninami vždy těšíme. Ale přesto je to zase "ta naše školka" s obvyklým ruchem a věříme, že takovou i zůstane a že se po prázdninách - tentokrát už všichni - ve zdraví sejdeme.


Mgr. Tereza Vejdová, ředitelka školy

ve spolupráci s učitelkami 6. třídy MŠ Rousínov


> Zpět na články